Dwa parki, wspólny projekt

park

Miasto Elbląg rozpoczyna starania o środki na rewitalizację Parku Dolinka. Wczoraj złożony został wniosek do Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 na rewitalizację zarówno Parku Dolinka, jak i kaliningradzkiego Parku im. Maksa Ashmanna. To wspólny projekt realizowany przez samorząd elbląski wraz z Miastem Kaliningrad oraz Dyrekcją Parków Krajobrazowych tego miasta.

Celem projektu jest przeprowadzenie rewitalizacji parków miejskich, Maksa Ashmanna w Kaliningradzie i Dolinka w Elblągu. Elbląski projekt zakłada powstanie w parku strefy aktywności ruchowej dla różnych grup wiekowych, od dzieci od seniorów, strefy relaksu, strefy aktywizacji kulturowej i strefy obcowania z naturą. Przewidziano kompleksową odnowę terenu, w tym ciągów pieszo-rowerowych, wymianę małej architektury, nasadzenia zieleni i wyposażenie parku w wysokiej jakości urządzenia. W Kaliningradzie projekt obejmuje rewitalizację obszaru parku, odnowione zostaną historyczne elementy parku, takie jak wejście do kompleksu, powstaną ścieżki piesze i rowerowe, zaplanowano także odnowę i wymianę małej architektury i nasadzenia zieleni.

Zrewitalizowane parki funkcjonować będą jako przestrzeń przyrodnicza, kulturalna i rekreacyjna, w której realizowane będą polsko-rosyjskie działania, zaplanowano m.in. wystawę plenerową, imprezy sportowe, wydarzenia edukacyjne i badania wspólnego dziedzictwa kulturowego i historycznego.

Tytuł projektu: Rewitalizacja Parków Miejskich Maksa Ashmanna w Kaliningradzie i Parku Dolinka w Elblągu

Źródło dofinansowania: Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 Priorytet 1: Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego.


Wnioskodawca: Gmina Miasto Elbląg i partnerzy: Miasto Kaliningrad oraz Przedsiębiorstwo Miejskie «Dyrekcja Parków Krajobrazowych» Miasta Kaliningrad

Całkowita wartość projektu: 2.581.390,53 Euro (z czego elbląska część projektu 1.289.226,99 Euro)

Kwota wnioskowanej dotacji: 90%, tj. 2.320.576,48 Euro (Gmina Miasto Elbląg: dofinansowanie 90%: 1.160.304,29 Euro + 10 % wkładu własnego 128.922,7 Euro)