Wpis do bazy o odpadach

Prezydenta Elbląga informuje, że w związku z art.233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 992) podmioty prowadzące działalność z zakresu transportu odpadów, działających na podstawie zezwoleń wydanych przez Prezydenta Elbląga, mają obowiązek dokonania wpisu do rejestru Bazy Danych o Odpadach (BDO) prowadzonego przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wpisu należy dokonać do 24 lipca 2018 r.

Wszelkie informacje dostępne są pod adresem: https://bip.warmia.mazury.pl/891/rejestr-podmiotow-wprowadzajacych-produkty-produkty-w-opakowaniach-i-gospodarujacych-odpadami.html oraz na stronie: https://bdo.mos.gov.pl/web/