O powodach zmian opłat za przyjęcie odpadów do ZUO

konferencja

konferencja - konferencja

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej prezydent Witold Wróblewski i wiceprezydent Janusz Nowak informowali również o rozporządzeniu Rady Ministrów z 6 marca 2017 r., które  weszło w życie od początku tego roku i zmieniło opłaty za korzystanie ze środowiska. Rozporządzenie skutkować będzie zmianą w opłatach za odpady przekazywane do elbląskiego Zakładu Utylizacji Odpadów.

Prezentacja dotycząca zmian w opłatach



- Zmiana cen związana jest z wprowadzeniem przez rząd opłaty środowiskowej. Koszt, który ponosi w związku z tym Zakład Utylizacji Odpadów nie jest możliwy do przeniesienia przez środki samej spółki i dlatego jesteśmy zmuszeniu do regulacji cenowej i to tylko w takiej wysokości w jakiej nowa opłata została naliczona – mówił prezydent

- Stawka opłaty za korzystanie ze środowiska wzrasta mocno z 24,15 zł na 74,26 zł. W tysiącach wygląda to tak, że w 2017 roku opłata ta wynosiła 731 tysięcy złotych, a w 2018 roku, po podniesieniu stawki, opłata będzie już wynosiła 2 mln 979 tys. zł. Nasza zmiana cen, chcę to podkreślić, przenosi jedynie koszty opłaty środowiskowej wprowadzonej przez rząd – mówił wiceprezydent Janusz Nowak – Miasto nie powinno zarabiać na gospodarce odpadami, ani do niej dopłacać. Jeżeli nie zmienilibyśmy opłat z czasem Zakład Utylizacji Odpadów zacznie notować stratę - wskazywał wiceprezydent

- Warto dodać, że połowę odpadów do ZUO generuje nasze miasto, druga połowa pochodzi z gmin Braniewo i Pasłęk. Jeżeli teraz nie zmienimy stawek dla wszystkich, to stratę ZUO będą musieli z czasem pokryć już tylko sami mieszkańcy Elbląga, a do tego nie chcemy dopuścić – podkreślił wiceprezydent Nowak wskazując, że stawka za odpady segregowane zwiększy się o 1 zł 10 gr. z 9,50 na 10,60 zł. Te pieniądze ZUO w całości przekazywać będzie na opłatę środowiskową.