Czy i jak przejąć Górę Chrobrego?

konferencja

konferencja - konferencja

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej Witold Wróblewski prezydent Elbląga oraz członkowie Zespołu, którego zadaniem jest ustalenie wartości nakładów niezbędnych do funkcjonowania stacji i stoków narciarskich na Górze Chrobrego, omawiali propozycję dotyczącą przejęcia tego obiektu jaką Miastu przedstawił przedsiębiorca zarządzający dotychczas całą infrastrukturą.

- Chciałbym zacząć od tego, że do Miasta wpłynęła petycja, pod którą podpisało się 3.700 osób będących za utrzymaniem stoku narciarskiego na Górze Chrobrego – rozpoczął prezydent Wróblewski

- Wcześniej ten obiekt prowadził MOSiR, a od 2010 przejął go przedsiębiorca. W  ubiegłym roku otrzymaliśmy pismo od właściciela, że chce kończyć działalność. Ta propozycja nie została wówczas ostatecznie podjęta, spotkałem się z przedsiębiorcą i sezon został utrzymany. Jednak po tym sezonie forma definitywnie kończy działalność – mówił prezydent

- Jednocześnie otrzymaliśmy ofertę dotyczącą możliwości przejęcia nakładów przez Miasto, dlatego podjęte zostały działania w celu określenia możliwych warunków tej transakcji. Ważna jest tu dla mnie transparentność, dlatego powołałem specjalny zespół, gdzie są nie tylko urzędnicy, ale zaprosiłem przedstawicieli wytypowanych przez wszystkie kluby radnych oraz przedstawiciela Rady Sportu – podkreślił prezydent – Chcę też odnieść się do kompletnie mijającej się z prawdą wypowiedzi radnego Traksa, że w tym zespole są tylko przedstawiciele klubów koalicyjnych. Klub radnych PiS został zaproszony, ale nie wskazał przedstawiciela – zaznaczył Wróblewski

- Tryb naszej pracy jest pilny. 11 kwietnia miało miejsce spotkanie z inwestorem, na którym poinformował on, że poniósł on nakłady w wysokości 6 mln złotych, a zapytany za ile jest w stanie je sprzedać określił kwotę na 2,4 mln złotych + vat. Jednocześnie przedsiębiorca do końca kwietnia oczekuje decyzji, jeżeli do tego czasu Miasto nie podejmie decyzji, to przedsiębiorca będzie po prostu likwidował ten majątek – mówił o szczegółach propozycji prezydent.

- Nasz Zespół rozpoczął wczoraj pracę, przyjął do wiadomości informację o przedsiębiorcy, dokona teraz analizy pod kątem wartości i kosztów i w następnym tygodniu planowane jest kolejne spotkanie. Będziemy rozważać czy może dojść do tej transakcji, biorąc pod uwagę warunki finansowe Miasta – zaznaczył prezydent

- Istotne aby nasz Zespół  prowadził prace transparentnie i mógł jeszcze negocjować koszty. Proponuję by wycenę przekazać zewnętrznemu rzeczoznawcy i przygotować zestawienie, jakie były rzeczywiste wydatki, a jakie dochody z funkcjonowania Góry Chrobrego – mówił radny Wojciech Karpiński i dodał – Inwestycja ta jest potrzebna, na nasza atrakcja turystyczna.

- Wielu jest za utrzymaniem tego obiektu. My nie podejmujemy decyzji, prace Zespołu mają przygotować nas do podjęcia decyzji. Chcę podkreślić konieczność kalkulacji kosztów dla przejęcia tych nakładów. Jako propozycja pojawiła się również możliwość sprzedaży ratalnej tych nakładów – mówił radny Ryszard Klim

- Górę Chrobrego jako obiekt narciarski tworzyli elblążanie kilkadziesiąt lat temu. Dziś to stok z dośnieżaniem, wysokiej klasy. Odwiedzany przez narciarzy, co widać po parkingu, za całego regionu i z Kaliningradu. To nasz produkt turystyczny. Propozycję przedsiębiorcy należy przeanalizować, dobrze skalkulować koszty i przejąć obiekt – wskazywał radny Marek Burkhardt – dziś zaniechanie działań na stoku spowoduje, że kiedy w przyszłości będziemy chcieli ponownie udostępnić obiekt, to jego uruchomienie pochłonie kilka milionów – dodał

- Zadawaliśmy przedsiębiorcy wiele pytań, w tym o stan techniczny urządzeń, by nie było tak, że przejmujemy niesprawną infrastrukturę. Okazuje się, że z racji specyfiki jest to sprzęt, który musi być pod nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego, uzyskał odpowiednie certyfikaty. Przedsiębiorca gwarantuje również, że sprzęt uzyskiwać będzie certyfikaty także w kolejnych sezonach. Urządzenia są sprawne, ich rok produkcji to 2012 i 2013, a nieużytkowane będą niszczeć – zakończył wiceprezydent Janusz Nowak