Targowisko. Modernizacja przyjazna handlującym i kupującym

podpisanie umowy

podpisanie umowy - podpisanie umowy

Ważny krok do modernizacji elbląskiego targowiska został wykonany. Witold Wróblewski prezydent Elbląga podpisał dziś z wykonawcą umowę na pierwszy etap robót związanych z przebudową targowiska, prace powinny zakończyć się w listopadzie br.

 - Rozstrzygnęliśmy pozytywnie przetarg, który wygrała firma elbląska. To pierwszy etap prac. W marcu ubiegłego roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową dla tego obiektu i udało nam się pozyskać dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, blisko 1 mln zł. Umowę o dofinansowanie podpisaliśmy w grudniu 2017 roku. Środki miejskie na ten cel to 1 mln 989 tys. zł – wyliczał najważniejsze momenty, które doprowadziły do podpisania umowy, Witold Wróblewski prezydent Elbląga

 Zobacz plan graficzny przebudowy

- Chcemy targowisko ucywilizować, by było przyjazne dla korzystających. Rozebrane zostaną pawilony handlowe, powstanie 12 nowych, w tym 3 z podłączeniem do wody. Rozebrane zostaną też wiaty, a w ich miejsce powstaną nowe konstrukcje stalowe – informował prezydent Wróblewski

Za budowę konstrukcji stalowych odpowiedzialna będzie firma Kolex Hale Stalowe, której przedstawiciel, Pan Ireneusz Rygasiewicz, obecny był na podpisaniu umowy.

Termin zakończenia prac to listopad tego roku. Kontynuacja przebudowy targowiska, z racji tego, że nie będziemy już mogli w tym wypadku sięgnąć po środki zewnętrzne, odbywać się będzie już ze środków miejskich - dodał prezydent

- Dziękuję za zaufanie, nasza firma będzie się starała prowadzić prace tak, by były one jak najmniej uciążliwe, bo przecież roboty odbywać się będą w ruchu ciągłym. Zamknięta będzie część przebudowywana, ale samo targowisko będzie funkcjonowało nadal – mówił Mirosław Markiewicz właściciel firmy Zakład Ogólnobudowlany inż. Mirosław Markiewicz  

- Przygotowanie do przebudowy poprzedziło kilka spotkań z handlującymi. Praca targowiska zostanie zreorganizowana w taki sposób, że handel będzie się odbywał nadal – podkreśliła Elżbieta Gieda dyrektor Departamentu Inwestycji

- Warto jeszcze dodać, że o tym, aby targowisko pozostawić w tym miejscu ważne było przyzwyczajenie mieszkańców, którzy licznie odwiedzają to miejsce, dobra komunikacja. Dzięki modernizacji mieszkańcy będą mogli wygodniej kupować, a rolnicy z okolic sprzedawać nadal swoje towaryzakończył prezydent

Zakres robót obejmuje m.in.: rozebranie istniejących pawilonów handlowych (21 szt.) znajdujących się na działce nr 210, rozebranie istniejących wiat ze stołami z zadaszeniem eternitowym oraz stołów obok wiat, znajdujących się na działce nr 210, budowę nowych zadaszonych wiat o konstrukcji stalowej, wykonanie stołów handlowych, rozebranie istniejącego ciągu pieszo-jezdnego znajdującego się na działce na 210, budowę 12 szt. nowych pawilonów handlowych (w tym 3 pawilonów z instalacją wodociągową), budowę nowego ciągu pieszo jezdnego, budowę chodnika, budowę niezadaszonych miejsc handlowych, budowę miejsc parkingowych, wykonanie odwodnienia pawilonów handlowych oraz miejsc handlowych, wykonanie kanalizacji deszczowej, wykonane kanalizacji sanitarnej, wykonanie instalacji wewnętrznej wod-kan, wykonanie przyłącza wodociągowego, regulację istniejących studni rewizyjnych, budowę przyłącza elektroenergetycznego do pawilonów handlowych, budowę instalacji elektrycznej niskiego napięcia, wykonanie oświetlenia targowiska.

wizualizacja

wizualizacja - wizualizacja

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu "Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury"

Koszt zadania (wykonanie robót budowlanych) - 2.984.215,80 zł
Finansowanie zadania:
dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - 994.268,00 zł.
środki własne Gminy Miasto Elbląg: 1 989.947,80 zł.

podpisanie umowy

podpisanie umowy - podpisanie umowy

podpisanie umowy

podpisanie umowy - podpisanie umowy