Kto tunelem, kto wiaduktem. Wyjaśniamy

konferencja

konferencja - konferencja

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej Witold Wróblewski prezydent Elbląga i wiceprezydent Janusz Nowak wyjaśniali i uzasadniali przyjęte rozwiązania drogowe na powstającym wiadukcie, mającym połączyć centrum miasta z dzielnicą Zatorze. Prezydent Wróblewski przedstawili również aktualny stan robót na priorytetowej w chwili obecnej budowie w mieście.

Dwie ważne informacje
- Najważniejsza informacja jest taka, że na dzień dzisiejszy roboty budowlane wykonywane są zgodnie z harmonogramem, a termin zakończenia inwestycji nie jest zagrożony – rozpoczął prezydent Wróblewski - Drugą informację chcę odnieść  do pojawiających się nieprawdziwych kwot dotyczących budowy wiaduktu. Koszt budowy wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi zgodnie z umową z firmą MTM, to 35 mln złotych – zaznaczył prezydent

 Aktualny stan budowy
- W tej chwili wykonywane są nasypy pod nowy układ drogowy, w dalszym ciągu wykonywane są prace związane z przebudową podziemnej infrastruktury technicznej, tj. kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, telekomunikacyjnej, energetycznej oraz przebudowywany jest system kanalizacji deszczowej. Zostały zakończone prace związane ze wzmocnieniem układu drogowego, zakończono prace związane z przebudową sieci ciepłowniczej i gazowej – wyliczał prezydent Wróblewski

Jeżeli chodzi o stan zaawansowanie obiektów inżynierskich, to: zakończono roboty związane z budową przejścia podziemnego PP-3 i wykonywana jest izolacja obiektu, zakończono wykonywanie wiaduktu WD-1 – zabetonowano obiekt, a do wykonania pozostała izolacja. W tej chwili wykonywane są podpory wiaduktu nad linią kolejową, wykonywane są też mury oporowe. Za torami, w południowej części, wykonywany jest układ drogowy , w tym tygodniu planowane są  prace bitumiczne i wykonanie warstwa wyrównawcza, układane są również chodniki.

- To inwestycja trudna o dużym wymiarze finansowym, ale co ważne wykonawca realizuje ją zgodnie z harmonogramem i nie ma przesłanek dotyczących zagrożenia terminu – podkreślił prezydent Wróblewski

Ruch kołowy na wiadukcie, ruch pieszych tunelem
- Czekamy na rozstrzygnięcie przetargu na przejście pod torami i tu należy zaznaczyć, że tunel będzie dla ruchu pieszych, natomiast wiaduktem odbywał się będzie ruch kołowy. Na wiadukcie wydzielone będą ścieżki rowerowe. Warto przypomnieć, że na budowę tunelu dla pieszych pod torami udało się nam pozyskać wsparcie PLK. Gdybyśmy mieli jeszcze budować ścieżkę dla rowerów wraz z tunelem nasza inwestycja byłaby droższa – wskazywał prezydent

- Ścieżkę rowerową zaplanowaliśmy na każdym metrze chodnika na wiadukcie. Warto tu dodać, że na początku budowy nie było w ogóle mowy o tunelu, pojawił się on wraz z możliwością jego dofinansowania przez PLK, o co się staraliśmy. Właśnie na budowę tunelu dla pieszych uzyskaliśmy dofinasowanie – wyjaśniał Janusz Nowak wiceprezydent Elbląga

- Gdybyśmy mieli budować ścieżkę rowerową w tunelu musielibyśmy zapewnić inny jego profil,  znacznie wcześniej przed tunelem musielibyśmy też rozpocząć prace ziemne tak, aby poprowadzić najazd dla rowerów. Oznaczałoby to przeprojektowanie układu drogowy i większe koszty budowy – uzasadniał przyjęte rozwiązanie wiceprezydent Nowak