Pneumokoki, kto zaszczepi elbląskie dzieci w 2018 roku?

Pneumokoki, kto zaszczepi elbląskie dzieci w 2018 roku?

Rusza kontynuacja „Programu profilaktycznego przeciwko zakażeniom pneumokokowym wśród dzieci urodzonych w 2015 i 2016 roku z terenu miasta Elbląga”. Prezydent Elbląga ogłosił konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej w 2018 roku.

Do kogo skierowany jest konkurs?
Konkurs adresowany jest do podmiotów leczniczych (w rozumieniu ustawy z dn.15 kwietnia 2011 r. o działalności lecznicze(tj. Dz.U. z 2016 r. poz.1638 ze zm.), które podpisały kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej na rok 2018.

Wysokość środków finansowych przeznaczona na realizację programu w 2018 roku wynosi 80.000 zł. Beneficjentami programu będą dzieci urodzone w 2016 roku, które nie zostały zaszczepione przeciw pneumokokom. Planowana liczba beneficjentów– 320.

Szczegóły oferty: http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/48141

W ubiegłym roku, w ramach programu zaszczepionych zostało 196 dzieci urodzonych w 2015 roku.