Bezpłatne przejazdy komunikacją miejską w Elblągu dla Zasłużonych Dawców Przeszczepu

Bezpłatne przejazdy komunikacją miejską w Elblągu dla Zasłużonych Dawców Przeszczepu

Bezpłatne przejazdy komunikacją miejską w Elblągu dla Zasłużonych Dawców Przeszczepu - Bezpłatne przejazdy komunikacją miejską w Elblągu dla Zasłużonych Dawców Przeszczepu

Od 19 grudnia 2017 w życie weszła podjęta przez Radę Miejską w Elblągu uchwała, nadająca osobom posiadającym tytuł Zasłużonego Dawcy Przeszczepu prawo do bezpłatnych przejazdów bezpłatnych środkami komunikacji miejskiej.
Dokumentem uprawniającym do bezpłatnych przejazdów na terenie miasta i gmin sąsiadujących, jest legitymacja Zasłużonego Dawcy Przeszczepu wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29.08.2008 roku w sprawie odznak Dawca Przeszczepu i Zasłużony Dawca Przeszczepu wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość lub imienna EKM z uprawnieniem zapisanym na podstawie wskazanej legitymacji.