Budżet 2018 - inwestycje i stabilizacja finansów

konferencja

konferencja - konferencja

Łączna kwota na inwestycje na poziomie ponad 56 mln zł oraz dług miasta ograniczony do około 51%, to główne cechy projektu przyszłorocznego budżetu, który z racji przywołanych dwóch liczb można określić jako rozwojowy i stabilizujący finanse miasta. Główne założenia najważniejszego dokumentu finansowego Elbląga przedstawione zostały dziś podczas konferencji prasowej w Urzędzie Miejskim.

- Szanowni Państwo ostatnie miesiące były czasem wytężonej pracy nad projektem budżetu miasta na rok 2018. 15 listopada zgodnie z ustawą projekt przekazany został do Biura Rady Miejskiej. Jaki jest proponowany przeze mnie budżet? Na pewno jest to budżet ukierunkowany na dalszą stabilizację sytuacji finansowej miasta. Z planowanego na 2015 rok długu publicznego, wynoszącego ponad 75%, na dzień złożenia projektu budżetu zadłużenie wynosi 51%, a plan na koniec 2018 roku przewiduje dług publiczny na poziomie ok. 50% - rozpoczął prezydent

Bez kredytów
- Rok 2018 będzie kontynuacją działań stabilizacyjnych. Po raz trzeci przedkładam budżet, który nie zakłada zaciągania zobowiązań w postaci kredytów, czy obligacji. Podkreślę również, że aby zmniejszyć dług 2018 roku, dokonaliśmy już częściowych spłat przedterminowych - zaznaczył Wróblewski

Inwestycje i ich dofinansowanie
- Należy również zaznaczyć, że będzie to budżet wykorzystania wszelkich możliwości służących mieszkańcom Elbląga. Ponad 39 mln przeznaczonych zostało na inwestycje. Dodatkowo ponad 17 mln złotych przeznaczone będzie na zadania z roku bieżącego, które zrealizowane zostaną do końca czerwca 2018 roku. Łącznie więc na inwestycje przeznaczone zostanie ponad 56 mln zł. Priorytetem tak, jak w latach ubiegłych są inwestycje dofinansowane ze źródeł zewnętrznych. Na dzień dzisiejszy pozyskałem ponad 143 mln złotych z funduszy unijnych i ministerialnych. Wraz ze środkami unijnymi  na inwestycje w Muzeum i projektami EPWiK łącznie pozyskanych zostało ponad 210 mln zł. - wskazywał prezydent

Szczegółowe dane dotyczący projektu budżetu przedstawiała Rozalia Grynis Skarbnik Miasta: Wysokość budżetu to ponad 604 mln zł, dochody zaplanowano na poziomie 604 351 845 zł, a wydatki poniżej 600 mln, dokładnie 597 755 129 zł. Kwota długu powinna sięgnąć 309 mln zł, tj. 50,33%. Miasto wypracuje też nadwyżkę operacyjną na poziomie 29 mln zł oraz nadwyżkę budżetową w wysokości 7 mln zł.

Inwestycje
Spośród planowanych inwestycji prezydent wymienił kilka najważniejszych, w tym część już rozpoczętych. Mowa tu o:
1. Wiadukcie na Zatorze wraz z drogami dojazdowymi i tunelem dla pieszych
2. Oświacie – kontynuacja działań dotycząca kształcenia ogólnokształcącego i zawodowego. Chodzi między innymi o rozbudowę Centrum Kształcenia Praktycznego i tworzenie Elbląskiego Centrum Edukacji Zawodowej, które będzie koordynowało kształcenie zawodowe pod potrzeby lokalnych przedsiębiorców.
3. Szpital Miejski – rozpocznie się budowa bloku operacyjnego i modernizacji  obiektów przy ul. Żeromskiego i Komeńskiego.
4. Modernizacji zajezdni, zakup 3 nowych tramwajów.
5. Przebudowie Targowiska Miejskiego.
6. Modernizacji hangaru żeglarskiego.

- Mam nadzieję, że w ciągu roku uda się zwiększyć dochody – będziemy nad tym pracowali i będziemy starali się znaleźć  środki na te zadania, które nie zostały ujęte w projekcie - zapewnił prezydent

- Pragnę zaznaczyć, że konstruowanie budżetu na rok przyszły było trudne. Nałożyły się na to również czynniki zewnętrzne – mniejszy CIT, wprowadzenie reformy oświaty, skutki podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli, które nie zostały pokryte w subwencji. Mino tych trudności mogę stwierdzić, że jest to dobry budżet i dziękuję wszystkim dyrektorom departamentów i jednostek podległych za współpracę i zrozumienie w tej kwestii. Raz jeszcze z pełną odpowiedzialnością mogę podkreślić, że jest to budżet wykorzystania wszelkich możliwości służących mieszkańcom Elbląga i miastu Elbląg - zakończył prezydent Elbląga

konferencja

konferencja - konferencja