Nowy hangar już w przyszłym roku

podpisanie umowy

podpisanie umowy - podpisanie umowy

Hangar przy ulicy Radomskiej, który od momentu powstania 37 lat temu nie przechodził gruntownego remontu, zostanie kompleksowo zmodernizowany. Dzięki wkładowi finansowemu miasta i środkom unijnym powstanie nowoczesny obiekt, z którego korzystać będą żeglarze naszego regionu. Umowę w sprawie modernizacji obiektu podpisano dziś w Urzędzie Miejskim.

- Na koniec miesiąca mamy kolejną dobrą wiadomość, rozstrzygnęliśmy przetarg na hangar przy ulicy Radomskiej, a dzięki środkom unijnym, poddziałanie 6.2.3, projekt otrzyma wsparcie w wysokości 2,5 mln zł, przy zaangażowaniu ze strony miasta na poziomie blisko 500 tys. zł - mówił na wstępie Witold Wróblewski prezydent Elbląga. - Cieszę się, że elbląska firma wygrała i gratuluję wykonawcy. Dziś podpisujemy umowę i myślę, że zadanie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem. Wykonawca realizuje także nasz budynek szatniowo-sanitarny przy ul. Agrykola i jest okazja by podziękować mu za dotrzymanie terminu - dodał prezydent i zakończył - Budowa nowego hangaru to kolejny etap rozwijania przystani żeglarskiej przy ul. Radomskiej.

- Cieszę się, że firma wygrała, co ważne praca zostanie w mieście, łącznie z podwykonawcami - mówił inż Mirosław Markiewicz właściciel firmy "Zakład Ogólnobudowlany inż. Mirosław Markiewicz".

W podpisaniu umowy uczestniczyli również przedstawiciele Zarządu Jachtklubu Elbląg, komandor Ryszard Seroka, Henryk Malentowicz oraz skarbnik Arkadiusz Alchimowicz.

- Chcę podziękować prezydentowi i Radzie Miejskiej, jako żeglarze jesteśmy zadowoleni, że temat hangaru doczeka się realizacji. Przez kilka lat doraźnie remontowaliśmy go własnymi siłami. Teraz jestem przekonany, że będziemy mieli wspaniały obiekt, a to tym ważniejsze, że w Jachtklubie mamy około 70 jednostek - mówił komandor Seroka

- Budynek powstał w 1980 roku, a więc ma już 37 lat, do tej pory nie miał remontu. Po zakończeniu prac będzie się tam mogło znaleźć około 50 jachtów, hangar będzie ocieplony, a więc warunki przechowywania sprzętu znacznie się poprawią - mówił członek Zarządu Jachtklubu Henryk Malentowicz

Informacja o projekcie

„Przebudowa hangaru  przy ul. Radomskiej 29 w Elblągu” realizowana w ramach projektu: „Modernizacja małej infrastruktury żeglarskiej – przebudowa hangaru przy ul. Radomskiej w Elblągu”

Projekt jest dofinansowywany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 6 – „Kultura i dziedzictwo” Działanie 6.2 – „Dziedzictwo naturalne”; Poddziałanie 6.2.3 „Efektywne wykorzystanie zasobów”.

Projekt obejmuje przebudowę, remont hangaru wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Radomskiej 29 w Elblągu, na działce nr 271, 11/4 obręb 13.

Projektant - EURO-PROJEKT Zbigniew Kuśmierz z siedzibą w Elblągu

31.07.2017 r Podpisano umowę na dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 6 – „Kultura i dziedzictwo” Działanie 6.2 – „Dziedzictwo naturalne”; Poddziałanie 6.2.3 „Efektywne wykorzystanie zasobów”.

Wartość projektu: 2 992 466,00 zł
Dofinansowanie: 84,9% 2 540 603,68 zł
Środki własne: 15,10% 451 862,38 zł

Zakres zamówienia obejmuje:

a. wymianę pokrycia dachowego i wykonanie robót w zakresie kominów i obróbek blacharskich,
b. wykonanie nowej elewacji hangaru wraz z dociepleniem,
c. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
d. wymianę bram wjazdowych do hangaru,
e. wykonanie napraw tynków wewnętrznych wraz z malowaniem,
f. wykonanie posadzek,
g. budowę pomieszczenia bosmana,
h. wykonanie boksów do przechowywania osprzętu żeglarskiego,
i. przebudowę pomieszczeń w części południowej obiektu poprzez dostosowanie pomieszczeń do potrzeb biurowych, szkoleniowych i higieniczno-sanitarnych,
j. dostawę i montaż urządzenia dźwigowego wraz z konstrukcją w pomieszczeniu szkutni,
k. dostawę i montaż wciągarki linowej elektrycznej,
l. wykonanie przejścia łączącego halę główną hangaru z częścią higieniczno - sanitarną,
m. przebudowę instalacji wodno - kanalizacyjnej,
n. przebudowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
o. przebudowę instalacji elektrycznej w zakresie instalacji 230V i 380V wraz z wymianą oświetlenia,
p. wykonanie systemu sygnalizacji włamania,
q. przebudowę instalacji odgromowej,
r. wykonanie drogi dojazdowej do hangaru wraz z parkingiem na 21 miejsc postojowych, w tym jedno miejsce przystosowane dla osób niepełnosprawnych oraz ciągu komunikacji pieszej,
s. wykonanie fundamentów rolek zwrotnych do systemu wciągania i wyciągania jachtów z hangaru,
t. wykonanie i zamontowanie tablic: informacyjnej i pamiątkowej.

Koszt planowanych robót: 2 615 694,63 zł brutto.

Zakończenie prac związanych z modernizacją hangaru planowane jest na sierpień 2018 roku

podpisanie umowy

podpisanie umowy - podpisanie umowy

podpisanie umowy

podpisanie umowy - podpisanie umowy