Prace przy mostku naderwanym po powodzi

znak

Departament Zarząd Dróg UM informuje, że wczoraj przekazany został plac budowy i rozpoczynają się prace przy naprawie mostku nad rzeką Kumielą (w ciągu ulicy Kwiatowej), który został uszkodzony w wyniku wrześniowej powodzi.

Roboty budowlane będą polegały na naprawie zerwanej przez wodę ściany oporowej, która obecnie częściowo zalega w wodzie, a także na montażu metalowych barierek. Prace będą prowadzone przy zachowaniu ruchu pieszego na mostku, jednak w razie konieczności wykonawca zakłada możliwość zamknięcia obiektu dla pieszych na krótki czas. W takim przypadku ruch pieszych będzie się odbywał kładką przy ul. Oliwskiej.

Naprawa mostku, którą realizuje Firma Budowlano-Usługowa Artur Mika, powinna zakończyć się do końca bieżącego roku. Koszt prac to ponad 123 tys. zł.