Unijne fundusze na modernizację Traktu Porodowego i Oddziału Ginekologiczno-Położniczego

Unijne fundusze na modernizację Traktu Porodowego i Oddziału Ginekologiczno-Położniczego

Unijne fundusze na modernizację Traktu Porodowego i Oddziału Ginekologiczno-Położniczego - Unijne fundusze na modernizację Traktu Porodowego i Oddziału Ginekologiczno-Położniczego

W piątek Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin i dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu Elżbieta Gelert podpisali umowę dofinansowania na realizację projektu pn. „Modernizacja Traktu Porodowego i Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu wraz z doposażeniem”. W uroczystym podpisaniu umowy uczestniczył Prezydent Witold Wróblewski.

Projekt „Modernizacja Traktu Porodowego i Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu wraz z doposażeniem” otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 9 – Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.1. - Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 9.1.2. – Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga (ZIT bis).

Wartość projektu ogółem wynosi 11 511 127,18 zł, z czego 9 742 339,71 zł pochodzić będzie z funduszy unijnych. Inwestycja realizowana będzie do 30.12.2019 roku.

Planowana w projekcie modernizacja Traktu porodowego i Oddziału Ginekologiczno – Położniczego oraz doposażenie tych oddziałów ma na celu reorganizację powierzchniową, podniesienie standardów opieki medycznej nad matką i dzieckiem oraz standardów użytkowych, w tym polepszenie warunków bytowych pacjentów i warunków pracy personelu, a w konsekwencji podniesienie jakości wyspecjalizowanych usług medycznych na terenie Elbląga i okolic.

Cel główny projektu to zwiększenie dostępności kobiet do wysokowyspecjalizowanych usług w zakresie ginekologii i położnictwa oraz podniesienie standardu opieki nad noworodkami poprzez przebudowę i doposażenie części położniczej Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, Traktu porodowego.

I etap – Trakt Porodowy posiadał będzie:

·  3-stanowiskową salę porodów rodzinnych z sanitariatami dla położnic przebywających na każdym ze stanowisk porodowych.

·  Stanowisko pierwszej pielęgnacji i resuscytacji noworodka wraz ze stanowiskiem monitorowania  okołoporodowego

·  Pomieszczenie po porodach powikłanych (3-łóżkowe z sanitariatem), sąsiadujące z pokojem personelu dyżurnego, posiadające również nadzór za pomocą kamer.

II etap –  Oddział Ginekologiczno-Położniczy

Oddział Ginekologiczno-Położniczy zostanie doposażony w nowoczesny sprzęt, m.in.: w stół operacyjny do zabiegów ginekologicznych, kolumny chirurgiczne i anestezjologiczne, aparaty do znieczulenia ogólnego, respiratory, kardiomonitory, zestawy reanimacyjne, detektory tętna, inkubatory, kompletny zestaw intensywnego nadzoru położniczego wraz z trzema kardiotokografami, inkubatory.

III etap –  Zakup Mammografu i USG

Projekt zakłada wymianę aparatu mammograficznego oraz adaptację pomieszczeń pracowni mammograficznej dla potrzeb pacjentek ginekologicznych, a także zakup aparatu USG do wykrywania wad wrodzonych płodu i badania piersi.

Unijne fundusze na modernizację Traktu Porodowego i Oddziału Ginekologiczno-Położniczego

Unijne fundusze na modernizację Traktu Porodowego i Oddziału Ginekologiczno-Położniczego - Unijne fundusze na modernizację Traktu Porodowego i Oddziału Ginekologiczno-Położniczego

Unijne fundusze na modernizację Traktu Porodowego i Oddziału Ginekologiczno-Położniczego

Unijne fundusze na modernizację Traktu Porodowego i Oddziału Ginekologiczno-Położniczego - Unijne fundusze na modernizację Traktu Porodowego i Oddziału Ginekologiczno-Położniczego

Unijne fundusze na modernizację Traktu Porodowego i Oddziału Ginekologiczno-Położniczego

Unijne fundusze na modernizację Traktu Porodowego i Oddziału Ginekologiczno-Położniczego - Unijne fundusze na modernizację Traktu Porodowego i Oddziału Ginekologiczno-Położniczego

Unijne fundusze na modernizację Traktu Porodowego i Oddziału Ginekologiczno-Położniczego

Unijne fundusze na modernizację Traktu Porodowego i Oddziału Ginekologiczno-Położniczego - Unijne fundusze na modernizację Traktu Porodowego i Oddziału Ginekologiczno-Położniczego

Unijne fundusze na modernizację Traktu Porodowego i Oddziału Ginekologiczno-Położniczego

Unijne fundusze na modernizację Traktu Porodowego i Oddziału Ginekologiczno-Położniczego - Unijne fundusze na modernizację Traktu Porodowego i Oddziału Ginekologiczno-Położniczego