Próbne przejazdy po nowym torowisku


znak

W związku z zakończeniem budowy torowiska tramwajowego w ul. 12 Lutego i Grota Roweckiego, Departament Zarząd Dróg UM informuje, że od 4 października rozpoczęto czynności odbiorowe. Z uwagi na duży zakres zadania i ilość branż, odbiory i sprawdzenia odbywać się będą w kilku etapach. Już dziś, 5 października ok. godz. 8.00 planowany jest przejazd próbny (pierwszy z kilku planowanych różnymi typami tramwajów) po nowowybudowanym odcinku.

Uruchomiona zostanie też nowa sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych przez ul. Grota Roweckiego na wysokości wjazdu do Sądu przy Placu Konstytucji. Odbiorom i sprawdzeniom podlegać będzie m.in. skrajnia torowiska tramwajowego, sieć trakcyjna, układ zasilania trakcyjnego, sygnalizacja świetlna z koordynacją, sterowanie zwrotnic, infrastruktura przystankowa.