78. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego

78. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego

78. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego - 78. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego
Dziś w południe elblążanie uczcili kolejną rocznicę utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego i jego twórców.

W obchodach, które zorganizowane zostały przez Witolda Wróblewskiego Prezydenta Elbląga oraz Marka Pruszaka Przewodniczącego Rady Miejskiej udział wzięli m.in. elbląscy kombatanci, przedstawiciele samorządu województwa, radni, przedstawiciele służb mundurowych, przedstawiciele organizacji, stowarzyszeń oraz ugrupowań politycznych, poczty sztandarowe i młodzież szkolna.

Uroczystość rozpoczęła się od odegrania hymnu państwowego. Po nim nastąpiły oficjalne wystąpienia, w których przypomniano historię powstania tajnej struktury państwa polskiego, istniejącej w czasie II wojny światowej.

- "Woja była czasem utraconej młodości, miłości, utraconych rodzin i przyjaciół, ale przede wszystkim utraconej wolności. Był to również czas poznania wielkiej miłości Polaków do ojczyzny. Oni, jako jedyni w okupowanej Europie, stworzyli struktury doskonale funkcjonującego podziemnego państwa ze sprawnie działającą administracją. Żołnierze Armii Krajowej z największym poświęceniem walczyli o suwerenny byt państwowy. Ginęli w nierównej walce z okupantem, umierali w obozach koncentracyjnych podczas nieludzkich tortur. Jednak najboleśniejszych czas przyszedł po zakończeniu II wojny światowej. Przez 50 lat Polska wydawała się być wyrodną matką swoich synów. Za bohaterstwo, za krew, za poświęcenie zapłatą były milczenie" - napisał marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin w swoim liście odczytanym przez Jana Bobka Przewodniczącego Sejmiku.

- "Kiedy hitlerowskie Niemcy i sowiecka Rosja podzieliły już Polskę, szybko stało się jasne, że oba totalitaryzmy nie pozwolą na żadne przejawy funkcjonowania Państwa Polskiego. W hitlerowskim projekcie Polska stanowiła pole eksploatacji, Polacy zaś niższą grupę ludzi, którą należało eliminować, chociażby przy pomocy nadludzkiej pracy. Sowiecki model zakładał zgładzenie wrogów klasowych, a z reszty zastraszonego społeczeństwa wytworzenie człowieka sowieckiego. Okupanci szczególnie skrupulatnie zmierzali do likwidacji inteligencji, a więc elity polskiego społeczeństwa, która w istocie rzeczy odpowiada za tworzenie się struktur państwowych. Niezwykle przykrym dla wszystkich Polaków, pierwszym dowodem likwidacji Państwa, były polskie symbole usuwane z przestrzeni publicznej. To jest właśnie kontekst, w którym społeczeństwo polskie w odruchu obronnym tworzyło państwo podziemne, które dziś wspominamy. Takie zorganizowanie się społeczeństwa było odpowiedzią adekwatną do działań władz okupacyjnych. Tak rozbudowane państwo podziemne nie powstało w żadnym z okupowanych krajów. Oddziały zbrojne, wywiad, sądy, zaopatrzenie, edukacja, to przykłady owego drugiego życia, które formowało i hartowało wielu Polaków nie godzących się z działaniami okupantów” - mówił Jacek Boruszka, wiceprezydent Elbląga.
 

- "Po wybuchu II wojny światowej, kiedy Polska znalazła się w zbrodniczych rękach III Rzeszy niemieckiej i sowieckiej Rosji mimo zdziesiątkowania narodu, umęczenia i upodlenia w obozach i łagrach, nie poddała się. Powstało Polskie Państwo Podziemne, fenomen w dziejach świata. Polska była i jest niepokonana" – podkreślał natomiast  Marek Pruszak, przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu. Przywoływał również sylwetkę jednego z bohaterów Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego - elblążanina, generała Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego, którego rok obchodzimy w Elblągu z  okazji 110. rocznicy urodzin.

Po przemówieniach odczytany został Apel Pamięci, dla uczczenia twórców Polskiego Państwa Podziemnego oddano też salwę honorową. Uroczystość zakończyła ceremonia składania kwiatów.

78. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego

78. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego - 78. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego

78. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego

78. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego - 78. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego

78. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego

78. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego - 78. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego

78. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego

78. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego - 78. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego

78. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego

78. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego - 78. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego

78. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego

78. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego - 78. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego

78. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego

78. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego - 78. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego

78. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego

78. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego - 78. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego

78. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego

78. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego - 78. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego

78. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego

78. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego - 78. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego

78. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego

78. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego - 78. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego

78. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego

78. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego - 78. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego