Prace remontowe na moście w Al. Kardynała Wyszyńskiego

znak drogowy
Wykonawca robót Firma Budowlano-Usługowa Artur Mika informuje o zmianie organizacji ruchu na moście w ciągu Al. Kardynała Wyszyńskiego w związku z koniecznością przeprowadzenia prac remontowych na obiekcie.
W dniach od 28 września 2017 r. do 30 września 2017 r. planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu polegającej na zawężeniu pasów ruchu na moście. Ruch na obiekcie odbywał się będzie w obu kierunkach.
Prosimy kierowców o ostrożną jazdę i zwracanie uwagi na zmienione oznakowanie.