Prace drogowe na ul. Mazurskiej

znak

Departament Zarząd Dróg UM informuje, że w bieżącym tygodniu, w obrębie skrzyżowania ulic Mazurskiej i Kwiatkowskiego, rozpoczną sie roboty drogowe. W ramach prac, które potrwają ok. 2-3 tygodni, wykonawca firma Usługi Brukarskie s.c., przebuduje ciągi piesze (ok. 100 m).

Dla poprawy bezpieczeństwa pieszych zostaną:

• wyznaczone nowe lokalizacje przystanków komunikacji publicznej,
• dla osób podróżujących do centrum miasta ZKM ustawi nową wiatę przystankową
• na jezdni zostaną wytyczone i oznakowane 2 nowe przejścia przez w/w ulice.

Przewidywany koszt robót drogowych wyniesie ok. 60 000 zł.