Konferencja szkoleniowo-naukowa "Współczesne zagrożenia medyczne, epidemiologiczne i społeczne"

Konferencja szkoleniowo-naukowa
Dyrektor Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu lek. Mirosław Gorbaczewski, Rektor Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu prof. Zdzisław Dubiella, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej mgr inż. Marek Jarosz oraz Prezes Stowarzyszenia "Serce za uśmiech" Małgorzata Adamowicz serdecznie zapraszają na wspólną Konferencję szkoleniowo - naukową pt. "Współczesne zagrożenia medyczne, epidemiologiczne i społeczne", która odbędzie się w dniu 18 września 2017 r. o godz. 8:30 w auli 08L Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu przy ul. Lotniczej 2. Patronat Honorowany nad konferencją objął Prezydent Elbląga Witold Wróblewski.

Konferencja adresowana do pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych, diagnostów laboratoryjnych, lekarzy, pracowników WSSE i PSSE. Wydarzenie poświęcone jest zakażeniom szpitalnym wywołanym przez szczepy bakterii wieloopornych na antybiotyki, higiena rąk, zatrucia dopalaczami, a także problemy związane z kleszczami. Wykład inauguracyjny wygłoszony zostanie przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego lek. wet. Janusza Dzisko i będzie dotyczył epidemiologii zakażeń i zatruć pokarmowych.

Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji.

Za uczestnictwo w konferencji Izba Lekarska przyznała 5 pkt. edukacyjnych.
Za uczestnictwo w konferencji KIDL przyznała 4 pkt. edukacyjne.