Centrum Radioterapii z nagrodą

nu-med z nagrodą

nu-med z nagrodą - nu-med z nagrodą

Centrum Radioterapii NU-MED w Elblągu otrzymało wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie na Zakład Opieki Zdrowotnej Uśmiechniętego Pacjenta, organizowanym przez Fundację JOY AIM. Doceniony został projekt utworzenia na Oddziale Radioterapii Galerii Sztuki RAD_ART. Patronat nad konkursem objął Rzecznik Praw Pacjenta.

W uzasadnieniu Rada Nagrody napisała: Państwa projekt odznaczał się na tle innych dużą kreatywnością i umiejętnością zaangażowania wielu instytucji, organizacji oraz osób prywatnych (artyści). To, co wyróżnia Państwa działania to także pomysłowość oraz otwartość na różne sposoby prezentowania sztuki. Wielu członkom Rady Nagrody spodobało się także opisane w projekcie podejście, zakładające dotarcie do leczenia ciała poprzez odwrócenie uwagi chorego. Uważamy, że podejmowanie takich działań jest godne rozpromowania i naśladowania przez inne jednostki lecznicze.

Galeria RAD_ART utworzona została na Oddziale Radioterapii w styczniu 2016 roku. Swoje prace wystawili twórcy, którzy reprezentują różne style artystyczne - Zbigniew Szmurło, Jerzy Domino, prof. Wojciech Sęczawa, Bogdan Kiliński. 26 lipca 2017 r. odbędzie się wernisaż Waldemara Cichonia.

Celem konkursu było prezentowanie dobrych praktyk, tak, by pacjenci mogli z nich korzystać na szerszą skalę. Przystąpiło do niego kilkadziesiąt Zakładów Opieki Zdrowotnej, spośród których Rada Nagrody uhonorowała nagrodami i wyróżnieniami dziewiętnaście szpitali i przychodni z całego kraju.

Nagrodę w imieniu Centrum Radioterapii odebrała Agnieszka Tuńska, dyrektor ds. jakości NU-MED GRUPY S.A.

nu-med z nagrodą

nu-med z nagrodą - nu-med z nagrodą

nu-med z nagrodą

nu-med z nagrodą - nu-med z nagrodą

nu-med z nagrodą

nu-med z nagrodą - nu-med z nagrodą