Twój głos do Planu Zrównoważonego Transportu

W najbliższy wtorek, 4 lipca, o godz 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się otwarte spotkanie dotyczące projektu Planu Zrównoważownego Rozwoju Transportu Zbiorowego dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2017-2030.

Projekt planu stanowić będzie aktualiazcję tego dokumentu, który wcześniej przygotowany był na lata 2013-2020.