Elbląg - Kaliningrad. Dwa parki, wspólna rewitalizacja.

spotkanie

spotkanie - spotkanie

W piątek w Urzędzie Miejskim odbyło się pierwsze spotkanie grup roboczych z Elbląga i Kaliningradu, które przygotowują wspólny projekt do unijnego programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. Efektem realizacji tego projektu będzie rewitalizacja i dostosowanie do potrzeb mieszkańców dwóch miejskich parków - Parku Dolinka w Elblągu oraz Parku Maxa Aschmanna w Kaliningradzie.

Liderem projektu będzie Elbląg, a miasto Kaliningrad bezpośrednim partnerem. Rosjanie korzystali już ze wsparcia zewnętrznego przy rewitalizacji swojego parku w poprzednich latach. Na obecnym etapie rewitalizacji parku podjęli współpracę z elbląskim samorządem. Co istotne, choć park kaliningradzki jest znacznie większy od elbląskiego, środki które uda się uzyskać w projekcie rozdzielone zostaną po równo. W opracowanych koncepcjach parków zaplanowane zostały miejsca rekreacji i wypoczynku dla najmłodszych i dorosłych użytkowników, nowe alejki, nasadzenia, elementy małej architektury.

W bieżącym miesiącu powinien rozpocząć się nabór projektów do programu Polska–Rosja 2014-2020. Maksymalna wartość środków, o które Elbląg będzie aplikował wspólnie z Kaliningradem to 2,5 mln EUR, dofinansowanie może wynieść nawet 90%.

Ze strony rosyjskiej w spotkaniu uczestniczyli m.in. Natalia Szaroszyna, szef grupy roboczej i jednocześnie zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju Ekonomicznego Merostwa Kaliningradu, a także Andriej Warofołomiejew dyrektor Zarządu Parków Krajobrazowych, Raisa Melnikowa zastępca Dyrektora Parków Krajobrazowych, Walerij Mieczaj główny inżynier parków oraz Katerina Regureckaja główny specjalista wydziału stosunków międzynarodowych. W elbląskiej grupie roboczej znaleźli się m.in. Witold Wróblewski prezydent Elbląga, Justyna Kowalczyk dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju, Elżbieta Gieda dyrektor Departamentu Inwestycji, Katarzyna Wiśniewska dyrektor Departamentu Urbanistyki i Architektury.

spotkanie

spotkanie - spotkanie

spotkanie

spotkanie - spotkanie

spotkanie

spotkanie - spotkanie