Szkolili się w razie sytuacji zagrożenia

Szkolili się w razie sytuacji zagrożenia

Szkolili się w razie sytuacji zagrożenia - Szkolili się w razie sytuacji zagrożenia
W dniu 12.06.2017 r. odbyło się szkolenie formacji obrony cywilnej z prowadzenia działań przeciwpowodziowych. Pracownicy Zarządu Zieleni Miejskiej, Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej oraz Elbląskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej doskonalili umiejętności w zakresie napełniania worków piaskiem, przygotowania logistycznego zasobów oraz tworzenia obwałowań. W celu doskonalenia formacji przećwiczono wariant działań przeciwpowodziowych w czasie awarii napełniacza worków. Formacje musiały jak najszybciej, ręcznie załadować i dostarczyć w rejon zagrożenia 350 worków z piaskiem. Dzięki sprawności i wyszkoleniu członków formacji zadanie to zostało zrealizowane w założonym czasie. Przygotowane worki z piaskiem zostały zabezpieczone przez pracowników Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego i będą stanowić zasób przygotowany do ewentualnych działań przeciwpowodziowych.

Szkolili się w razie sytuacji zagrożenia

Szkolili się w razie sytuacji zagrożenia - Szkolili się w razie sytuacji zagrożenia

Szkolili się w razie sytuacji zagrożenia

Szkolili się w razie sytuacji zagrożenia - Szkolili się w razie sytuacji zagrożenia