Komunikat dla prowadzących gospodarstwa rolne w granicach administracyjnych Elbląga

W związku z pismem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie szkód w rolnictwie spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi Prezydent Elbląga uprzejmie informuje, że w przypadku wystąpienia w/w szkód zainteresowani rolnicy z terenu miasta Elbląg proszeni są o zgłoszenie tych zdarzeń w Urzędzie Miejskim w Elblągu, ul. Łączności 1 (Referat Ochrony Środowiska, pokój 242, tel. nr 55 239-31-81).

Szybkie zgłoszenie wystąpienia szkód umożliwi sprawne oszacowanie strat przez komisje oraz uruchomienie stosownej pomocy dla poszkodowanych producentów rolnych.