Elbląg przywitał dowódcę Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód

Elbląg przywitał dowódcę Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód

Elbląg przywitał dowódcę Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód - Elbląg przywitał dowódcę Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód
Prezydent Witold Wróblewski uczestniczył dziś w uroczystej zbiórce, podczas której  powitano gen. bryg. Krzysztofa Motackiego, dowódcę Wielonarodowej Dywizji Północny - Wschód, której funkcjonowanie wpisywać się będzie w strategiczne decyzje, dotyczące wzmocnienia wschodniej flanki NATO.

Ceremonia powitania odbyła się na placu apelowym Dowództwa 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. Dowódca 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej gen. dyw. Marek Sokołowski przedstawił sylwetkę gen. bryg. Krzysztofa Motackiego oraz życzył mu powodzenia na nowym stanowisku.
 - „Panie Generale, posiada pan bogate doświadczenie, które z pewnością potrafi właściwe spożytkować dla dobra jednostki, którą przyszło panu dowodzić. Gratuluję osiągniętych sukcesów i życzę wytrwałości w realizacji  kolejnych zadań stojących przed panem generałem" – zaznaczył dowódca 16 PDZ.

Generał Motacki podkreślił swoją radość z objęcia stanowiska w Wielonarodowej Dywizji.
- „Ta moja radość wynika z dwu głównych powodów. Po pierwsze, minister obrony narodowej powierzył mi zadanie sformowania dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny -Wschód, Multinational Division North -East, której funkcjonowanie wpisywać się będzie w strategiczne decyzje, dotyczące wzmocnienia wschodniej flanki NATO. Drugi powód mojej radości to fakt, że jestem w Elblągu, bo społeczność tego miasta jest przychylna wojsku, istnieje tu również bardzo dobra współpraca wszystkich służb mundurowych" – podkreślał gen. Motacki.

Gratulacje i życzenia Nowemu dowódcy przekazał również Prezydent Witold Wróblewski.
- „Przed Panem jedno z najbardziej odpowiedzialnych zadań w Wojsku Polskim, wiążące się ze wzmacnianiem bezpieczeństwa Rzeczypospolitej oraz ścisłą współpracą z wojskami sojuszniczymi w ramach NATO. Jestem przekonany, że te wyzwania będzie Pan Generał realizował z największym zaangażowaniem i powodzeniem, podejmując trafne strategicznie decyzje oraz wykorzystując swoje dotychczasowe doświadczenie. Życzę Panu wszelkiej pomyślności w trakcie pełnienia służby, pragnę jednocześnie zapewnić, że samorząd Elbląga będzie wspierał funkcjonowanie w naszym mieście Dowództwo Wielonarodowej Dywizji Północ-Wschód” –napisał Prezydent w liście gratulacyjnym.

Elbląg przywitał dowódcę Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód

Elbląg przywitał dowódcę Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód - Elbląg przywitał dowódcę Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód

Elbląg przywitał dowódcę Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód

Elbląg przywitał dowódcę Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód - Elbląg przywitał dowódcę Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód

Elbląg przywitał dowódcę Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód

Elbląg przywitał dowódcę Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód - Elbląg przywitał dowódcę Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód

Elbląg przywitał dowódcę Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód

Elbląg przywitał dowódcę Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód - Elbląg przywitał dowódcę Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód