Związek Inwalidów Wojennych - niosący pomoc od 98 lat

pod obeliskiem

pod obeliskiem - pod obeliskiem

Dziś w elbląskim Parku Traugutta, punktualnie o godz. 12, przed obeliskiem upamiętniającym Związek Inwalidów Wojennych odbyły się uroczystości z okazji 98. rocznicy utworzenia tej najstarszej organizacji kombatanckiej.

W parkowych alejkach i przed obeliskiem zebrali się przedstawiciele parlamentarzystów, władze samorządowe, radni Rady Miejskiej, elbląscy kombatanci, w tym członowie Związku Inwalidów Wojennych na czele z Panem Kazimierzem Kotowskim prezesem elbląskiego Oddziału Związku oraz gościem - Panem Stanisławem Skrzypskim prezesem Oddziału wojewódzkiego w Gdańsku Związku Inwalidów Wojennych RP, ponadto przedstawiciele służb mundurowych, żołnierze Wojska Polskiego, poczty sztandarowe, młodzież szkolna, elblążanie.

Zgodnie z ceremoniałem wojskowym uroczystość rozpoczęła się od odegrania Hymnu państwowego Rzeczpospolitej Polskiej. Po nim modlitwę w intencji zmarłych członków Związku Inwalidów Wojennych odmówił ks. płk. Antoszewski. Sławomir Sadowski wicewojewoda warmińsko-mazurski wspominał historię Związku, zarówno w II Rzeczpospolitej, jak i trudny czas działalności w okresie PRL-u. Marek Pruszak, przewodniczący Rady Miejskiej dziękował za udział w uroczystości elbląskiej młodzieży, zwracając uwagę, że to właśnie młodzi w dzisiejszych czasach, wciąż pełnych konfliktów, powinni opowiadać się za cywilizacją pokoju. Stanisław Skrzypski prezes gdańskiego oddziału ZIW zwrócił uwagę, że to właśnie w Elblągu organizowane są największe obchody rocznicowe Związku w regionie, a ziemia elbląska naznaczona została również tragedią wojny, na niej także swoje powojenne życie budowali inwalidzi wojenni.

Natomiast wiceprezydent Elbląga Janusz Nowak mówił do zebranych:
- Obchodzimy dziś 98. rocznicę utworzenia Związku Inwalidów Wojennych, najstarszej organizacji kombatanckiej w Rzeczypospolitej, powstałej w 1919 roku z potrzeby niesienia pomocy weteranom, którzy wracali z frontów I wojny światowej.  Po zakończeniu działań wojennych powrót do społeczeństwa wszystkich okaleczonych przez wojnę ludzi był trudny, ale to właśnie dzięki Związkowi Inwalidów Wojennych nie byli oni pozostawieni sami sobie.

Związek od początku istnienia zabezpieczał podstawowe interesy swoich członków i ich rodzin, reprezentował ich wobec władz, a także budował szacunek na rzecz inwalidów wojennych w polskim społeczeństwie. Obecny Związek Inwalidów Wojennych RP jest kontynuatorem przedwojennej tradycji i choć w mniejszej skali, jego zadania są aktualne również dziś. Niesie pomoc ludziom okaleczonym w wyniku działań wojennych, dba o godne warunki życia inwalidów oraz ułatwiony dostęp do świadczeń społecznych i zdrowotnych. 

W Elblągu szczytną kartę działalności Związku symbolizuje obelisk, który został odsłonięty kilka lat temu. Stojąc przed nim pamiętamy, że również w naszym mieście swój dom mają inwalidzi wojenni, oddajemy hołd twórcom Związku i dziękujemy wszystkim jego działaczom, którzy wciąż ofiarnie niosą pomoc ludziom doświadczonym przez tragedię wojny - mówił wiceprezydent Nowak

Po wystąpieniach miało miejsce wręczenie odznaczeń z okazji 98. rocznicy powstania Związku Inwalidów Wojennych Rzeczpospolitej. Odznaki i medale wręczył Stanisław Skrzypski, prezes Związku Inwalidów Wojennych zarząd wojewódzki w Gdańsku oraz Kazimierz Kotowski, prezes Związku Inwalidów Wojennych oddział w Elblągu. Wyróżnienia otrzymali: Krystyna Czarnacka, Anatol Burtowski, Witold Wróblewski prezydent Elbląga oraz Ryszard Sorokosz pełnomocnik prezydenta Elbląga ds. kombatantów.

Z okazji rocznicy uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 12, pod opieką Pani Katarzyny Kurek-Raszlińskiej, przygotowali część artystyczną. Natomiast Apel Pamięci przywołał inwalidów wojennych walczących i przelewających krew m.in. na licznych frontach dwóch wojen światowych XX wieku. Apel uhonorowany został salwą honorową, natomiast cała uroczystość zakończyła się składaniem wieńców i kwiatów pod obeliskiem i odegraniem utworu na trąbkę pn. „Śpij kolego”. Kwiaty przed obeliskiem Związku Inwalidów Wojennych złożyli m.in. delegacja związków kombatanckich i stowarzyszeń służb mundurowych: Związek Inwalidów Wojennych Rzeczpospolitej, Niezależny Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Koło w Elblągu, Związek Sybiraków oddział w Elblągu, Związek Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych, Związek Korpusu Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej, Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Sławomir Sadowski wicewojewoda warmińsko-mazurski wraz z panią Karoliną Motyką-Kozioł dyrektorem Wydziału Zarządzania Delegaturą Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu, w imieniu Prezydenta Elbląga - pan Janusz Nowak wiceprezydent  Elbląga, Marek Pruszak przewodniczący Rady Miejskiej, delegacja jednostek wojskowych stacjonujących w Garnizonie Elbląg, delegacja Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z prezesem panem Marianem Petersem oraz Stowarzyszenie Żołnierzy i Sympatyków 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej z prezesem, panem Ryszardem Klimem, delegacje służb mundurowych: Komendy Miejskiej Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Celnej, Służby Więziennej.

Organizatorami wydarzenia byli: Witold Wróblewski Prezydent Elbląga, Marek Pruszak Przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu oraz elbląski Oddział Związku Inwalidów Wojennych RP

GALERIA ZDJĘĆ Z UROCZYSTOŚCI