Akcja "Posesja" – pierwszy etap zakończony

posesja

Zespoły kontrolowały wyznaczone rejony miasta .W minionym tygodniu odbyła się akcja „Posesja”, której celem było dokonanie przeglądu czystości i porządku w mieście.

Zespoły składające się z przedstawicieli straży miejskiej, policji, spółdzielni mieszkaniowych i zarządców budynków mieszkalnych w większości  rejonów miasta zastały ład i porządek. Natomiast są jeszcze tereny, które wymagają dużego wkładu i zaangażowania właścicieli czy zarządców. Strażnicy miejscy dokonywali  dokładnej penetracji terenów i z tych zanieczyszczonych sporządzali dokumentację, ustalali właścicieli i wyznaczali terminy ich uprzątnięcia.

Przez 5 dni zespoły dokonywały kontroli terenów pod względem: czystości, wyposażenia budynków mieszkalnych i użytkowych w pojemniki na odpady komunalne, ujawnienia terenów zaniedbanych.

W wyniku przeprowadzonych działań ujawniono 53 miejsca wymagające natychmiastowego uprzątnięcia a będących w administrowaniu:

  • Zarządu Budynków Komunalnych – 12
  • Departament Zarząd Dróg - 12
  • Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji - 1
  • Referat Gospodarki Komunalnej - 2
  • Tereny prywatne – 12
  • MOSiR – 1
  • Zarządcy Nieruchomości – 6
  • Zarząd Zieleni Miejskiej – 3
  • Miasto Elbląg - 4

We wszystkich tych przypadkach właściciele bądź zarządcy zostali zobowiązani do usunięcia nieczystości w terminie 14 dniowym. Po tym czasie zostanie przeprowadzona  ponowna kontrola przez strażników miejskich i w skrajnych przypadkach zostaną wyciągnięte sankcje karno-administracyjne.

Karolina Wiercińska, Straż Miejska w Elblągu  

posesja

posesja - posesja

posesja

posesja - posesja

posesja

posesja

posesja

posesja