Weekendowe remonty dróg - ulica Kościuszki (7-10.04)

znak

Departament Zarząd Dróg informuje, że w ramach zadania „Odnowa nawierzchni dróg” na najbliższy weekend (7-9 kwietnia) zaplanowane jest zamknięcie ulicy: Kościuszki na odcinku od ul. Bema do ul. 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego.

W ten weekend na tym odcinku wykonany zostanie II etap przebudowy nawierzchni jezdni ul. Kościuszki polegający na wykonaniu warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni.

Ruch pojazdów w obu kierunkach na ul. Kościuszki na odcinku od ul. J. Bema do ul.13 Elbląskiego Pułku PLOT skierowany będzie na drogi przyległe. Funkcjonowanie ruchu w tym obszarze na czas całkowitego zamknięcia tych odcinków przedstawia SCHEMAT.

Otwarcie ulicy nastąpi planowane jest w niedzielę 9 kwietnia w godzinach popołudniowych. Po wykonaniu warstwy ścieralnej Wykonawca przystąpi do wykończeniowych robót brukarskich oraz prac porządkowych, które nie będą ograniczały ruchu pojazdów na przedmiotowym odcinku ul. Kościuszki.


Plac Grunwaldzki
Dodatkowo informujemy, że na dzisiaj, w godzinach wieczornych, zaplanowane jest układanie warstwy ścieralnej na moście w obszarze Placu Grunwaldzkiego. Na czas tych robót zapewniona zostanie przejezdność w obu kierunkach.