Budowa trakcji tramwajowej - ruszają prace

uwaga

Informujemy, że w najbliższy czwartek (6 kwietnia) planowane jest rozpoczęcie prac związanych z budową torowiska tramwajowego w ciągu ulic 12 Lutego i Grota Roweckiego w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 504 Etap II – budowa torowiska i trakcji tramwajowej w ul. Gen. Grota Roweckiego i ul. 12 Lutego w Elblągu”.

Od tego dnia wprowadzona zostanie zmiana organizacji ruchu na ulicy Gen. Grota Roweckiego związana z tymi robotami. Pierwszy etap budowy torowiska tramwajowego realizowany przez Wykonawcę robót firmę ZUE S.A. obejmuje wykonanie robót w ulicy Gen. Grota Roweckiego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Traugutta do przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu z ulicą 12 Lutego.

W czasie prowadzenia robót wyłączone zostaną z ruchu wewnętrzne pasy na obu jezdniach ulicy Gen. Grota Roweckiego na odcinku od ul. Traugutta do ul. 12 Lutego. Ruch będzie się odbywał po jednym pasie (zewnętrznym) na obu kierunkach. W wyniku wyłączenia z ruchu pasów wewnętrznych skróceniu ulegną pasy do skrętu w lewo przed skrzyżowaniami w kierunku ulic 12 Lutego i Romualda Traugutta. Na czas robót związanych z I etapem budowy zostanie wyłączone z ruchu przejście dla pieszych przez ul. Gen. Grota Roweckiego w rejonie skrzyżowania z ulicą Trybunalską. Planowany termin zakończenia I etapu 7 tygodni.

W załączeniu schemat z zakresem robót dla I Etapu robót związanych z budową trakcji tramwajowej w ciągu 12 Lutego i Gen. Grota - Roweckiego. Na żółto zaznaczony jest zakres robót I etapu - SCHEMAT

Przed wprowadzeniem kolejnych etapów Departament Zarzą Dróg z wyprzedzeniem przekazywać będzie schematy z utrudnieniami dla danego etapu oraz informacje o zalecanych objazdach. Informujemy, że rozpoczęcie etapu IA i IB (obszar skrzyżowania 12 Lutego – Grota Roweckiego) planowane jest na przełomie kwietnia i maja.

ETAPY I - IA - IB - II

ETAPY II - IIIA - IIIB