Czy dziki znowu wróciły?

dziki?

dziki? - dziki?

W ostatnim czasie do straży miejskiej docierają sygnały od mieszkańców o przemieszczających się dzikach. Całkiem niedawno widziane były trzy w okolicy ul. Ogólnej i Fromborskiej.

Podczas patrolowania miasta strażnicy również stwierdzili ślady bytowania prawdopodobnie dzików w rejonie Modrzewiny i działek w kompleksie Bielany. Ziemia na tych terenach jest tak poryta, co może świadczyć o ich obecności.

Mieszkańcy powinni wiedzieć, że należy dbać o porządek wokół śmietników, nie zostawiać w ich pobliżu odpadów żywnościowych.  Zwierzęta te szybko przyzwyczajają się, że ten sposób zdobywania pożywienia jest łatwiejszy i o wiele bardziej skuteczny.

Kilka zasad, których powinniśmy przestrzegać, aby czuć się bezpiecznie:
• nie należy dokarmiać dzików, nie wyrzucać jedzenia przez okna;
• pod żadnym pozorem nie zbliżać się do zwierzęcia, sprowokowany może zaatakować;
• osoby będące z psem na spacerze, jeśli spotkają na swojej drodze dzika natychmiast powinny oddalić się, aby nie dopuścić do konfrontacji dzika z psem, gdyż rozdrażniony przez psa dzik może spowodować duże zagrożenie dla ludzi i mienia;
• nie należy ich osaczać;
• nie ufać wrażeniu o łagodnym usposobieniu dzików;
• zabezpieczyć dostęp do pojemników na śmieci i działek;
• ostrzegać innych o ich obecności;
• stosować środki odstraszające dzikie zwierzęta.

Podczas spotkania z dzikiem zawsze należy zachowywać się spokojnie, nie zwracać na siebie uwagi oraz w razie konieczności powiadomić odpowiednie służby: Straż Miejską 986, Policję 997 i Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego 55 239 30 40 lub 55 239 30 41.


Karolina Wiercińska, Straż Miejska w Elblągu

dziki?

dziki? - dziki?

dziki?

dziki? - dziki?

dziki?

dziki?

dziki?

dziki?