22 marca Światowy Dzień Wody - okazją do przedstawienia inwestycji Wodociągów Elbląskich

epwik

Po raz dwudziesty piąty, 22 marca na całym świecie obchodzony będzie Światowy Dzień Wody. Tegoroczne hasło towarzyszące obchodom ma zwrócić uwagę na zależność pomiędzy stanem i jakością ekosystemów wodnych, a ściekami. To dobra okazja do przesłania informacji o planowanych inwestycjach EPWiK.
 
Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., w trosce o środowisko oraz coraz wyższą jakość świadczonych usług, przygotowało oraz złożyło do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dwa wnioski o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020. Pierwszy z wniosków dotyczy modernizacji gospodarki ściekowej w aglomeracji Elbląg i obejmuje zakresem modernizację oczyszczalni ścieków w Elblągu, przebudowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w dzielnicach: Zatorze, Śródmieście i Zawodzie oraz wdrożenie systemu monitoringu i telemetrii kanalizacji deszczowej. Całkowity koszt zadań inwestycyjnych objętych tym wnioskiem wynosi około 108 000 000  PLN, a wnioskowana kwota dofinansowania ze środków unijnych to ponad 56 000 000 PLN. Drugi z wniosków dotyczący systemów gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Elbląga obejmuje zakresem: budowę kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Okrężnej, Nowogrodzkiej, Druskiennickiej, Tarnopolskiej, Grodzieńskiej, Kowieńskiej oraz bezwykopową renowację istniejących kanałów deszczowych na terenie miasta Elbląga. Wartość zadań inwestycyjnych objętych tym wnioskiem wynosi niespełna 8 000 000, a wnioskowana kwota dofinansowania ze środków unijnych to 4 100 000 PLN.
 
Jednocześnie w związku z przypadającym w dniu 22 marca Światowym Dniem Wody, EPWiK Sp. z o.o. życzy Mieszkańcom zadowolenia ze świadczonych przez siebie usług.
 

Mieszko Paśnik
EPWiK Sp. z o.o. ul. Rawska 2-4, 82-300 Elbląg