XXVI Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych

XXVI Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych

XXVI Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych - XXVI Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych
W minioną sobotę w Elblągu odbył się XXVI Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych. Uczestniczył w nim prezydent Witold Wróblewski.

W corocznym zjeździe uczestniczyło ponad 40 przedstawicieli reprezentujących środowisko pielęgniarek i położnych z Elbląga i regionu. Podczas spotkania delegaci dokonali podsumowania 2016 r. i ustalili kierunki dalszej pracy środowiska zawodowego.

- "Na pewno miniony rok był wyjątkowy ze względu na 25-lecie Samorządu Pielęgniarek i Położnych. Był to jednocześnie rok troski i niepokoju o przyszłość naszych zawodów. Przed nami nowe wyzwania. Nowe ustawy, które mają całkowicie zrewolucjonizować polski system ochrony zdrowia. Między innymi ustawa o sieci szpitali, podstawowej opiece medycznej, czy zapowiedziana ustawa o medycynie szkolnej. Nie wiemy jeszcze, jakie dokładnie zmiany nastąpią, ale zapowiedzi te nie napawają nas optymizmem. Nadal musimy upominać się o jasne określenie roli pielęgniarki i położnej w systemie, o odrębną wycenę naszych świadczeń, zachowanie samodzielności zawodowej" – podkreślała Halina Nowik, Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu.

Prezydent Witold Wróblewski w swoim wystąpieniu zaznaczył jak ważne jest wspieranie jednostek medycznych przez samorząd oraz poinformował o planach związanych z modernizacją i doposażaniem placówek medycznych w naszym mieście.

- "W ubiegłym roku połączyliśmy dwa szpitale miejskie – przy ul. Żeromskiego i Komeńskiego. Stworzyliśmy tym samym silniejszy podmiot, o wyższym stopniu referencyjności. Aktualnie przygotowujemy się do bardzo dużej inwestycji. Złożony został wniosek o dofinansowanie budowy bloku operacyjnego i modernizacji 10 oddziałów szpitalnych. Inwestycja ta pochłonie prawie 40 mln zł. staramy się również o fundusze unijne na doposażenie Centrum Rehabilitacji. Realizacja tych projektów z pewnością podwyższy jakość usług medycznych, ale również komfort pracy całego personelu" – zaznaczył Prezydent Witold Wróblewski.

Wśród wniosków wypracowanych podczas sobotniego zjazdu znalazły się między innymi apele kierowane do Ministra Zdrowia o podjęcie działań mających na celu utrzymanie i wzmocnienie roli i pozycji pielęgniarek i położnych, które samodzielnie kontraktują świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej,, wprowadzenia zapisów w aktach prawnych gwarantujących zachowanie wzrostu płac, czy zachowania obecnie obowiązującego systemu kształcenia pielęgniarek w ramach szkolnictwa wyższego.

XXVI Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych

XXVI Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych - XXVI Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych

XXVI Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych

XXVI Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych - XXVI Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych

XXVI Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych

XXVI Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych - XXVI Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych

XXVI Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych

XXVI Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych - XXVI Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych

XXVI Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych

XXVI Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych - XXVI Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych

XXVI Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych

XXVI Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych - XXVI Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych