Wypowiedz się na temat projektu Biblioteki Elbląskiej

Gmina Miasto Elbląg przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie dla projektu pn. „Adaptacja Biblioteki Elbląskiej – obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym – ETAP I”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Priorytet 6. Kultura i dziedzictwo, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe.

Projekt przewiduje prace renowacyjne oraz adaptacyjne Biblioteki Elbląskiej im. Cypriana Norwida w tym m.in. prace konserwatorskie i renowacyjne, zagospodarowanie terenu dziedzińca oraz 3 stałe interaktywne wystawy stale uzupełniane dotyczące następującej tematyki:

  • Dzieje zabytkowego obiektu Biblioteki Elbląskiej (historia obiektu) wraz z ekspozycją unikatowych zielników, atlasów anatomicznych, poradników medycznych wykorzystywanych do praktyk uzdrowicielskich na terenie dzisiejszej biblioteki;
  • Dzieje rzeki Elbląg i jej powiązania z Kanałem Elbląskim;
  • Zbiory zabytkowe i specjalne Biblioteki Elbląskiej - starodruki;

Głównymi celami projektu jest wzrost jakości i różnorodności oferty kulturalnej Miasta i regionu, zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta i regionu, efektywne wykorzystanie zasobów Biblioteki poprzez jej przystosowanie do prowadzenia w nowoczesny sposób działalności kulturalnej, zwiększenie liczby osób korzystających z oferty Biblioteki, a także zachowanie dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Zapraszamy Państwa do wypełnienia anonimowej ankiety, której celem jest zbadanie zasadności adaptacji Biblioteki Elbląskiej oraz popytu na usługi związane z realizacją przedmiotowego projektu.

Ankietę, która znajduje się pod linkiem: http://konsultacje.elblag.eu/konsultacje/konsultacja/9,Adaptacja-Biblioteki-Elblskiej,Adaptacja-Biblioteki-Elblskiej, należy wypełnić do dnia 28 lutego br., wysyłając wersję elektroniczną poprzez platformę Elbląg Konsultuje.