Komunikat EPWiK Sp. z o.o.

epwik

EPWiK Sp. z o.o. informuje, że w związku z planowanymi pracami prowadzonymi na sieci wodociągowej, 22 lutego br. /środa/ pozbawieni dostawy wody będą odbiorcy ulic:

1/ ul. Dąbrowskiego
2/ ul. Okólnik

Przewidywany czas pracy w godz. 8.00 - 15.00 (może ulec skróceniu lub wydłużeniu - w drugim   przypadku EPWiK dostarczy wodę beczkowozem). W wyniku prowadzonych prac może wystąpić okresowe pogorszenie parametrów wody. W przypadku wystąpienia takiego zjawiska prosimy informować Pogotowie Techniczne - tel. 994. Za wszelkie utrudnienia w dostawie wody EPWiK Sp. z o.o. przeprasza.

k-k Pogot.Techn. Robert Danielewicz