Basen, budynek klubowy - prace trwają

Mimo okresu zimowego trwają prace przy modernizacji dwóch obiektów infrastruktury sportowej w Elblągu. Mowa o basenie miejskim przy ulicy Robotniczej oraz budynku klubowym przy ulicy Agrykola.

W tej chwili na basenie trwa montaż niecek stalowych, dużej i mniejszej do nauki pływania. Betonowana jest płyta denna i przygotowywane kanały, które znajdą się pod niecką. Na ciągach komunikacyjnych układane są płytki, trwa również montaż balustrad. Niemal do końca prac modernizacyjnych wykonywany będzie montaż instalacji do uzdatniania wody i instalacji wentylacyjnej. Prace przy basenie powinny zakończyć się do końca marca.

Prace modernizacyjne basenu miejskiego prowadzone są wewnątrz budynku, innego typu prace realizowane są w związku z przebudową budynku klubowego przy ul. Agrykola. Rozpoczęły się one od rozbiórki części budynku, natomiast w chwili obecnej prowadzone są już roboty związane z konstrukcją całego budynku, w tym roboty murarskie, budowa nowych ścian. Całość inwestycji powinna zakończyć się do końca tego roku.