Wsparcie dla młodych przedsiębiorców

Inkubator przedsiębiorczości

Inkubator przedsiębiorczości - Inkubator przedsiębiorczości
Dostęp do wyposażonych pomieszczeń biurowych, bezpłatne usługi prawne, księgowe, ICT, promocja, udział w szkoleniach i warsztatach. To wszystko mają do dyspozycji młodzi przedsiębiorcy, którzy otrzymali wsparcie w ramach realizowanego przez Gminę Miasto Elbląg i Elbląski Park Technologiczny w partnerstwie z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu projektu pn. „STARTUP HOUSE - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu".

Projekt „STARTUP HOUSE – Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu”  realizowany jest dzięki otrzymanemu dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.3 Przedsiębiorczość, Poddziałanie 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw. Przedsięwzięcie polega na udzieleniu wsparcia 20 przedsiębiorcom z sektora MŚP, które znajdują się w początkowej fazie rozwoju, tj. funkcjonujących na rynku nie dłużej niż 3 lata. 19 przedsiębiorców, już podpisało umowy inkubacji. Wsparcie w postaci między innymi: bezpłatnego dostępu do wyposażonych pomieszczeń biurowych, usług prawnych, księgowych, ICT,  promocji, udziału w szkoleniach i warsztatach będzie realizowane przez okres 10 miesięcy. 5 firm inkubowanych będzie w Elbląskim Parku Technologicznym, 15 firm natomiast będzie prowadziło działalność w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości, który powstał w Domu Studenckim przy ulicy Zacisze 12.


- „Otwarcie nowej siedziby Akademickiego Inkubatora jest kolejnym działaniem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, które ma połączyć biznes z nauką. To przedsięwzięcie wiąże się z pewnymi pomysłami na strategię uczelni. Postanowiliśmy stworzyć tzw. Centrum Współpracy z Otoczeniem Gospodarczym, Społecznym i Instytucjonalnym. W skład Centrum wejdą: Akademickie Biuro Karier, Akademickie Centrum Doradztwa i Potwierdzania Kompetencji Zawodowych, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, Centrum Transferu Technologii oraz Zespół Wsparcia i Doradztwa” – podkreślał prof. Zbigniew Walczyk, rektor PWSZ w Elblągu. 


- „Elbląg staje się miastem, które w sposób uporządkowany i przemyślany zaczyna budować systemowe rozwiązania dla połączenia biznesu z nauką. Dzisiejszy dzień jest namacalnym potwierdzeniem, że to jedyna droga, by budować przedsiębiorstwa konkurencyjne. Serdecznie gratuluję wszystkim firmom, które otrzymały wsparcie, życzę wszystkim rozwoju" – mówił  Piotr Żuchowski, doradca prezydenta Elbląga.


Wartość realizowanego projektu wynosi  999 238,47 zł, z czego 85% czyli 849 352,70 zł pochodzi z funduszy unijnych.

Lp. Firma Wybrana lokalizacja
1 Open Transport EPT
2 FROG Sp. z o.o. EPT
3 FUTURE KIDS EPT
4 Aleksandra Sawicka DRESOWE LOVE EPT
5 B4BLink EPT
6 Naturalna żywność PWSZ
7 ONsmart PWSZ
8 TETON Damian Sobczak PWSZ
9 Inspectios Bartosz Borowski PWSZ
10 Jacek Perzanowski PWSZ
11 MRI POWER PWSZ
12 W55 Sp. z O.O. PWSZ
13 Kacze Bagno PWSZ
14 Laboratorium Technik Teleinformatycznych PWSZ
15 Alter Deco Agnieszka Dworzyńska PWSZ
16 AM Studio Monika Czajkowska PWSZ
17 Firma Marketingowa KAMO PWSZ
18 Dawid Rysicki Zarmano PWSZ
19 LAMBADA Jakub Czyżak PWSZ


Lista firm, które otrzymały wsparcie w ramach projektu „STARTUP HOUSE – Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu”

Inkubator przedsiębiorczości

Inkubator przedsiębiorczości - Inkubator przedsiębiorczości

Inkubator przedsiębiorczości

Inkubator przedsiębiorczości - Inkubator przedsiębiorczości

Inkubator przedsiębiorczości

Inkubator przedsiębiorczości - Inkubator przedsiębiorczości

Inkubator przedsiębiorczości

Inkubator przedsiębiorczości - Inkubator przedsiębiorczości

Inkubator przedsiębiorczości

Inkubator przedsiębiorczości - Inkubator przedsiębiorczości

Inkubator przedsiębiorczości

Inkubator przedsiębiorczości - Inkubator przedsiębiorczości

Inkubator przedsiębiorczości

Inkubator przedsiębiorczości - Inkubator przedsiębiorczości

Inkubator przedsiębiorczości

Inkubator przedsiębiorczości - Inkubator przedsiębiorczości

Inkubator przedsiębiorczości

Inkubator przedsiębiorczości - Inkubator przedsiębiorczości

Inkubator przedsiębiorczości

Inkubator przedsiębiorczości - Inkubator przedsiębiorczości