Ulica Studzienna zostanie przebudowana

16 stycznia br. Gmina Miasto Elbląg podpisała z firmą EUROVIA POLSKA S.A. umowę na przebudowę ulicy Studziennej.

Inwestycja zakłada wykonanie nowej nawierzchni jezdni ulicy Studziennej o długości 175,5 m, od ul. Wodnej do ul. Stary Rynek. Jezdnia ulicy wykonana zostanie z kostki kamiennej (regularnej), obramowanej krawężnikami kamiennymi 15x30x100 cm. Po obu stronach jezdni wykonane zostaną chodniki, ich szerokość będzie zmienna, od 3,00 m do 3,15 m. W ramach inwestycji wykonane zostanie również nowe oświetlenie drogi, usunięte zostaną także kolizje z sieciami elektroenergetycznymi. Na ul. Studziennej zaplanowane zostały 22 równoległe do osi jezdni miejsca postojowe.

Wartość robót: 996.977,93 zł brutto.
Termin zakończenia prac - 30.06.2017 r.