Komunikat EPWiK Sp. z o.o. o braku wody

epwik

epwik - epwik

EPWiK Sp. z o.o. informuje, że w związku z planowanymi pracami prowadzonymi na sieci wodociągowej - 28 grudnia br. /środa/ pozbawieni dostawy wody będą odbiorcy budynku przy ulicy:

1/ Robotnicza 160 - mieszkania od parteru do czwartego piętra włącznie

Przewidywany czas pracy w godz. 08.00 - 15.00 (może ulec skróceniu lub wydłużeniu - w drugim przypadku EPWiK dostarczy wodę beczkowozem).

W wyniku prowadzonych prac może wystąpić okresowe pogorszenie parametrów wody. W przypadku wystąpienia takiego zjawiska prosimy informować Pogotowie Techniczne - tel. 994. Za wszelkie utrudnienia w dostawie wody EPWiK Sp. z o.o. przeprasza.
                                                                                  

k-k Pogot.Techn. Robert Danielewicz