Elbląg ma swojego patrona!

Elbląg ma  swojego patrona!

Elbląg ma swojego patrona! - Elbląg ma swojego patrona!
Tegoroczne Mikołajki były dla elblążan wyjątkowe. 6 grudnia oficjalnie Św. Mikołaj Biskup z Miry uznany został Patronem naszego miasta.

 

Uroczysta sesja Rady Miejskiej, podczas której podjęta została uchwała w sprawie przyjęcia Św. Mikołaja Biskupa z Miry za patrona Miasta Elbląg  odbyła się w Ratuszu Staromiejskim z udziałem między innymi: parlamentarzystów, władz wojewódzkich,  kościelnych oraz przedstawicieli innych wyznań.

- „W maju Rada Miejska wyraziła wolę, by przyjąć za patrona Świętego Mikołaja. Kilka tygodni temu Stolica Apostolska przychyliła się do tej prośby. Dzisiejszy dzień jest więc ukoronowaniem naszych starań o przyjęcie Patrona. Kto chociaż trochę zna historię Elbląga, nie dziwi się, że właśnie ten święty został patronem miasta. Święty Mikołaj z Miry patronuje żeglarzom, marynarzom i rybakom, a w średniowieczu był także patronem Związku Hanzeatyckiego. Hanza zrzeszała wówczas miasta żyjące z morskiego handlu, w tym Elbląg, który był jednym z głównych portów Bałtyku. Mam nadzieję, że dzisiaj również będzie inspirował ludzi do dobrego działania i wspierał budowę przekopu przez Mierzeję Wiślaną" — mówił Marek Pruszak, Przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu. 


Dekret Stolicy Apostolskiej wydany został przez Kongregację Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów 12 października br. Dokument w języku łacińskim został odczytany przez Ks. Infułata Mieczysława Józefczyka – Honorowego Obywatela Elbląga.
Uchwała Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Św. Mikołaja Biskupa z Miry za patrona Miasta Elbląg  przyjęta została przez aklamację.

- „Ogłoszenie św. Mikołaja z Miry patronem naszego grodu to ważna chwila, bo doprowadziła do niego zgoda, współbrzmienie różnych środowisk, które zgodziły się na to, aby święty, czczony w tym grodzie od wieków, był wspólnym patronem" – podkreślał Biskup Elbląski Jacek Jezierski.

- „To historyczny dzień dla Elbląga. Cieszę się, że decyzja Stolicy Apostolskiej zapadła na tyle szybko, że właśnie dziś, 6 grudnia Rada Miejska mogła przyjąć uchwałę w sprawie przyjęcia patrona.. Święty Mikołaj jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych świętych i na pewno będzie on motywującym i promującym nasze miasto patronem” – zaznaczył Prezydent Witold Wróblewski.

Zgodnie z podjętą uchwałą dzień 6 grudnia ustanowiony został Świętem Patrona Miasta. nie mogło więc zabraknąć wspólnego świętowania. Po uroczystej sesji przed Katedrą rozświetlona została choinka. W świąteczny nastrój mieszkańców wprawiły kolędy w wykonaniu elbląskiego chóru Alta Trinita, dzieci z przedszkola katolickiego im. Bł. Franciszki Siedliskiej oraz zespół wokalny ze Szkoły Podstawowej nr 19. Uroczystość uświetnili także elbląscy motocykliści.  

Nie mogło oczywiście zabraknąć głównego bohatera, czyli Mikołaja, który obdarowywał najmłodszych słodyczami. Mieszkańcy otrzymali również okolicznościowe pocztówki z wizerunkiem patrona Elbląga.

Ukoronowaniem dzisiejszych obchodów była Msza Św. w Katedrze Św. Mikołaja w intencji miasta i mieszkańców koncelebrowana przez Arcybiskupa Warmińskiego Józefa Górzyńskiego.

Treść Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Św. Mikołaja Biskupa z Miry za patrona Miasta Elbląg.

Galeria zdjęć