LIEPAJA - Łotwa

Liepaja Łotwa

Lipawa, Liepaja, do 1917 Libawa, Lijepaja, miasto w zachodniej Łotwie, nad Morzem Bałtyckim. 114 tys. mieszkańców (1992). Historia: wzmiankowana 1253 jako osada rybacka, 1263 jako twierdza inflanckiego Zakonu Kawalerów Mieczowych. Prawa miejskie 1625. 1795, wraz z księstwem Kurlandii i Semigalii, włączona do Rosji. Rozwijała się gospodarczo dzięki połączeniu kolejowemu z Romnym (1877). 1918-1940 w granicach Łotwy. 1940-1990 w Łotewskiej SRR, od 1990 w niepodległej Łotwie. Zakłady przemysłu maszynowego, metalowego, spożywczego, włókienniczego, skórzanego, obuwniczego, drzewnego. Port handlowy i rybacki. Uzdrowisko klimatyczne i balneologiczne. Węzeł komunikacyjny. Wyższa szkoła pedagogiczna. Zabytki: barokowy zbór luterański (XVIII w.), domy na wybrzeżu portowym (XVII-XVIII w.).
Umowa o współpracy między miastami podpisana została w 1991r. Współpraca dotyczy kontaktów między mieszkańcami obu miast, współpracy instytucji kulturalnych, naukowych, oświatowych i sportowych, a także firm, organizacji społecznych i samorządowych.

www.liepaja.lv