KALININGRAD - Federacja Rosyjska

Kaliningrad Federacja Rosyjska

Obwód Kaliningradzki; 450 tys. mieszkańców, port handlowy i rybacki, ośrodek przemysłowy, siedziba władz Obwodu Kaliningradzkiego. Do 1946 Königsberg, polska nazwa Królewiec, miasto w zachodniej Rosji, nad rzeką Pregołą, główne miasto kaliningradzkiego obwodu autonomicznego. Założone w 1255 przez Krzyżaków, odgrywało ważną rolę jako port pruski i członek Hanzy. Od 1457 siedziba wielkiego mistrza krzyżackiego. W 1945 włączone do ZSRR. Silnie rozwinięty przemysł stoczniowy, maszynowy i spożywczy (przetwórstwo ryb). Duży port morski i rybacki. Węzeł kolejowy i port lotniczy. Umowa o współpracy między miastami podpisana została w 1994r. Współpraca dotyczy bezpośrednich kontaktów między organizacjami państwowymi, społecznymi, handlowymi oraz przedsiębiorstwami miast w sferze produkcji i handlu, w dziedzinie kultury, nauki i ochrony środowiska naturalnego oraz współpracy transgranicznej.

www.okrsovet.klgd.ru