Konferencja w 550. rocznicę podpisania II pokoju toruńskiego

plakat

plakat - plakat


W środę 16 listopada zapraszamy do Biblioteki Elbląskiej na konferencję pt. „Tworzenie się  polskiej państwowości w krzyżackich Prusach. W 550 rocznicę podpisania II pokoju toruńskiego” odbywającą się w ramach cyklu „Rozmowy o przeszłości mojego miasta”. Wstęp wolny.

Historycy z Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zaproszeni do wygłoszenia referatów w ramach konferencji, opowiedzą o roli Elbląga w czasie wojny trzynastoletniej, a także o kwestiach gospodarczych i społecznych, w odniesieniu zarówno do samego miasta, jak i szerzej – całych Prus Królewskich.  Elbląg odegrał ważną rolę w tworzeniu się opozycji antykrzyżackiej w Prusach, o czym świadczy choćby fakt, że to właśnie w Elblągu na zjeździe ziem i miast pruskich podjęto 21 lutego 1440 r. decyzję o utworzeniu tej organizacji, której Elbląg stał się jednym z najaktywniejszym członków. Symbolicznym wydarzeniem było zniszczenie przez elbląskich mieszczan w 1454 r. zamku krzyżackiego i wypędzenie jego załogi. W dowód wdzięczności za wierność i lojalność wobec Korony Elbląg został przez króla Kazimierza Jagiellończyka obdarzony przywilejami, w tym tzw. „wielkim przywilejem”, którego efektem był rozrost terytorialny miasta i rozszerzenie jego uprawnień samorządowych. Konferencja „Tworzenie się polskiej państwowości w krzyżackich Prusach. W 550 rocznicę podpisania II pokoju toruńskiego” jest pierwszym z zaplanowanego cyklu spotkań pod hasłem „Rozmowy o przeszłości mojego miasta”, którego myślą przewodnią jest zapoznawanie elblążan ze skomplikowaną przeszłością ich miasta. Zapraszamy do udziału!

16 listopada 2016 r., Biblioteka Elbląska im. C. Norwida, ul. św. Ducha 3-7, sala „U św. Ducha”

PROGRAM:
10.00 - Przywitanie gości przez Jacka Nowińskiego - Dyrektora Biblioteki Elbląskiej
10.05 - Wystąpienie Witolda Wróblewskiego - Prezydenta Miasta Elbląga
10.15 - Wystąpienie Wicewojewody Warmińsko-Mazurskiego Sławomira Sadowskiego
10.25 - Otwarcie konferencji - prof. dr hab. Andrzej Groth, Biblioteka Elbląska
10.30 - Polityczne plany Starego Miasta Elbląga u schyłku panowania krzyżackiego i w czasie wojny trzynastoletniej - prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, Uniwersytet Gdański, Biblioteka Elbląska
11.00 - Grupa rządząca Elbląga w okresie wojny trzynastoletniej - prof. dr hab. Roman Czaja, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
11.30 - Kronikarz Szymon Grunau o Elblągu i wojnie trzynastoletniej - dr Julia Możdżeń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
12.00-12.30 - Przerwa kawowa
12.30 - Testamenty mieszkańców Elbląga z drugiej połowy XV w. - dr hab. Rafał Kubicki, Uniwersytet Gdański
13.00 - Prusy Królewskie i ich ustrój społeczno-gospodarczy - prof. dr hab. Andrzej Groth, Biblioteka Elbląska
13.30 - Warmia i kwestie ustrojowo-społeczne po II pokoju toruńskim - prof. dr hab. Józef Arno Włodarski, Uniwersytet Gdański
14.00 - Pytania i dyskusja
14.30 - Podsumowanie konferencji - prof. dr hab. Andrzej Groth, Biblioteka Elbląska


Konferencja odbywa się pod honorowym patronatem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego oraz Prezydenta Miasta Elbląga Witolda Wróblewskiego