Praktyki studenckie w Elbląskiej Orkiestrze Kameralnej

Akademia Muzyczna w Gdańsku zaprosiła Elbląska Orkiestrę Kameralną do realizacji praktyk studentów Katedry Dyrygentury Symfoniczno-Operowej. Kameraliści będą pracować wraz z przyszłymi mistrzami batuty od listopada 2016 do maja 2017 r. Praktyki zostaną zakończone koncertami dyplomowymi.

Współpraca rozpocznie się 21 listopada br. Studenci dyrygentury wraz z EOK będą przygotowywać repertuar na koncert „Wieczór serenad”, który Orkiestra zagra ze skrzypkiem Janem Staniendą. Będą to kompozycje Antonina Dvoraka Serenada na smyczki E-dur op. 22, Edwarda Elgara Serenada na smyczki op. 20, Piotra Czajkowskiego Serenada na smyczki C-dur op. 48, Piotra Karłowicza Serenada na smyczki op. 2.

Możliwość realizacji praktyk, jest dla Elbląskiej Orkiestry Kameralnej dużym wyróżnieniem. Propozycja współpracy  z Akademią Muzyczną w Gdańsku, narodziła się po jednym z koncertów dyplomowych, podczas którego orkiestrę poprowadziła Paulina Skoczyk. Gościliśmy wówczas wykładowców katedry dyrygentury.