V Elbląskie Forum Kulturoznawcze

V Elbląskie Forum Kulturoznawcze

V Elbląskie Forum Kulturoznawcze - V Elbląskie Forum Kulturoznawcze
W Bibliotece Elbląskiej Prezydent Witold Wróblewski Elbląskie Forum Kulturoznawcze p.  „Festiwale i iwenty: funkcje, sensy i bezsensy multiwydarzenia kulturalnego”. Dwudniowa konferencja poświęcona jest  analizie zjawiska, jakim są masowe wydarzenia kulturalne o charakterze popularnym.
- „Bardzo się cieszę, że idea organizowania konferencji kulturoznawczych pod nazwą Elbląskie Forum Kulturoznawcze, która powstała w 2008 roku jest kontynuowana.  To doskonałe miejsce do wymiany doświadczeń na różne tematy związane z szeroko pojętą kulturą. Życzę Państwu wielu wrażeń i ciekawych dyskusji” – mówił Prezydent Witold Wróblewski.  


Do wygłoszenia referatów podczas Forum zaproszeni zostali wykładowcy m.in. z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Warszawskiego.
 
PROGRAM V Elbląskiego Forum Kulturoznawczego


Dzień pierwszy: 20 października 2016 r. (czwartek)
12.00 - 12.30 Przywitanie uczestników Forum: Witold Wróblewski Prezydent Miasta Elbląga, prof. dr hab. Tomasz Szlendak Dyrektor Instytutu Socjologii UMK w Toruniu, Jacek Nowiński Dyrektor Biblioteki Elbląskiej

12.30 -13.00 Otwarcie Forum –  dr hab. Jacek Wasilewski – Napuszone iwenty, czyli jak wszyscy stali się artystami codzienności
CZEŚĆ PIERWSZA: FESTIWALOZA

Sesja I
13.00 - 13.30 Dr hab. prof. UAM  Waldemar Kuligowski – Festiwalizacja kultury albo nieznośna lekkość bytów
13.30 - 14.00 Prof. dr hab. Tomasz Szlendak – Różowe ogrody, ukradkowe psów głaskanie. Wielozmysłowość iwentu
14.00 - 14.30 Dr hab. prof. UMK Krzysztof Olechnicki – Kiedy patrzenie zastępuje widzenie. Wizualność megaceremoniału
14.30 - 15.00 Dyskusja
15.00 - 16.30 Przerwa

CZEŚĆ DRUGA: „Z PRZYJACIELEM SIEŚĆ I ZJEŚĆ”. JEDZENIE, BIESIADA, SPOTKANIE
Sesja II
16.30 - 17.00 Dr Wojciech Goszczyński – Greenaway na grillu, czyli wiejskie idylle nowych mieszczan na festiwalach kultury
17.00 - 17.30 Dr Aleksandra Kleśta-Nawrocka – Różowe jaja i mennonickie skrzydełka. O jarmarcznych przysmakach historycznych
17.30 - 18.00 Dr hab. prof. UMK Jarosław Dumanowski – „Sprośny sandacz”: (a)historyczne czytanie kuchni
18.00 - 18.30 Dyskusja

Dzień drugi: 21 października 2016 r. (piątek)
CZEŚĆ TRZECIA: KALEJDOSKOP. PRZYPADKI SZCZEGÓLNE
10.00 - 10.30  Prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński – Wokół „święta…”, „Dni…”  i
„Festiwale…”, a mnie się nie chce wcale, a wcale. Uwagi o (nie)uczestnictwie w kulturze z osobistym komentarzem  
10.30 - 11.00 Dyskusja

Sesja I
11.00 - 11.30  Dr hab. Mirosław Pęczak – Muzyka festiwalowa i festiwal muzyczny. O tautologiach popkultury
11.30 - 12.00 Prof. dr hab. Marek Wasilewski – Światowe i polskie festiwale sztuki. Próby porównawcze           
12.00 - 12.30 Dr Radosław Kossakowski – Spektakl w „teatrze marzeń” i performans na trybunach. Futbol jako przedstawienie kulturowe
12.30 - 13.00 Dyskusja
13.00 - 13.30 Przerwa

Sesja II
13.30 - 14.00 Dr Anna Jawor – Wydarzenie kulturalne – typ idealny
14.00 - 14.30 Dr Agata Siwiak – O wkluczaniu i wykluczaniu: eksperci codzienności, widzowie, artyści, instytucje
14.30 - 15.00 Dr Anna Wójtewicz – Kulturowo-medialna magma wizerunkowa. Rzecz o stroszeniu pawiego ogona i cielesnej ostentacji
15.00 - 15.30 Dyskusja
15.30 - Podsumowanie Forum – prof. dr hab. Tomasz Szlendak

Organizator: Biblioteka Elbląska im. C. Norwida
Współorganizatorzy: Witold Wróblewski Prezydent Miasta Elbląga, Elbląskie Towarzystwo Naukowe im. Jana Myliusa, Instytut Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Patronat medialny: Czas Kultury, Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl, TRUSO.TV, Dziennik Elbląski

V Elbląskie Forum Kulturoznawcze

V Elbląskie Forum Kulturoznawcze - V Elbląskie Forum Kulturoznawcze

V Elbląskie Forum Kulturoznawcze

V Elbląskie Forum Kulturoznawcze - V Elbląskie Forum Kulturoznawcze

V Elbląskie Forum Kulturoznawcze

V Elbląskie Forum Kulturoznawcze - V Elbląskie Forum Kulturoznawcze

V Elbląskie Forum Kulturoznawcze

V Elbląskie Forum Kulturoznawcze - V Elbląskie Forum Kulturoznawcze

V Elbląskie Forum Kulturoznawcze

V Elbląskie Forum Kulturoznawcze - V Elbląskie Forum Kulturoznawcze

V Elbląskie Forum Kulturoznawcze

V Elbląskie Forum Kulturoznawcze - V Elbląskie Forum Kulturoznawcze

Wstęp wolny