V Elbląskie Forum Kulturoznawcze

baner

baner - baner


W dniach 20-21 października wspólnie z Instytutem Socjologii UMK, Elbląskim Towarzystwem Naukowym i Prezydentem Miasta Elbląga zapraszamy do Biblioteki Elbląskiej na Elbląskie Forum Kulturoznawcze, które odbędzie się pod hasłem: „Festiwale i iwenty: funkcje, sensy i bezsensy multiwydarzenia kulturalnego”. Wstęp wolny.

Począwszy od roku 2008 w bibliotece organizowane są konferencje kulturoznawcze pod nazwą Elbląskie Forum Kulturoznawcze, do udziału w których zapraszani są wybitni eksperci i naukowcy reprezentujący różne ośrodki akademickie i naukowe – kulturoznawcy, medioznawcy, filozofowie, historycy, językoznawcy, socjologowie, pisarze, dziennikarze i publicyści.  Dotychczas miały miejsce cztery takie przedsięwzięcia: „Moda na obciach. Co Polacy robią z kulturą popularną” (2008), „Codzienność kręci. Kultura codzienności, codzienność kultury” (2010), „Kultura nadmiaru w czasach niedomiaru” (2012), „Jak nas widzą, jak się widzimy? Polska i Polacy: wyobrażenia, wizerunki, wizje” (2014), a w maju b.r. odbyła się I sesja naukowa w ramach V Elbląskiego Forum Kulturoznawczego pt. „Jak uniknąć samotnej gry w kręgle w obszarze kultury? W poszukiwaniu remedium na międzyinstytucjonalne i międzysektorowe bariery budowania kapitału społecznego w środowisku kultury lokalnej”. „Festiwale i iwenty, funkcje, sensy i bezsensy multiwydarzenia kulturalnego” –  pod takim hasłem odbędzie się październikowa edycja Forum. Do wygłoszenia referatów zaproszeni zostali wykładowcy m.in. z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Warszawskiego. Dwudniowa konferencja poświęcona będzie analizie zjawiska, jakim są masowe wydarzenia kulturalne o charakterze popularnym: festiwale, dni i święta miast itp.

 
PROGRAM V Elbląskiego Forum Kulturoznawczego

Dzień pierwszy: 20 października 2016 r. (czwartek)
12.00 - 12.30 Przywitanie uczestników Forum: Witold Wróblewski Prezydent Miasta Elbląga, prof. dr hab. Tomasz Szlendak Dyrektor Instytutu Socjologii UMK w Toruniu, Jacek Nowiński Dyrektor Biblioteki Elbląskiej

12.30 -13.00 Otwarcie Forum –  dr hab. Jacek Wasilewski – Napuszone iwenty, czyli jak wszyscy stali się artystami codzienności

CZEŚĆ PIERWSZA: FESTIWALOZA
Sesja I
13.00 - 13.30 Dr hab. prof. UAM  Waldemar Kuligowski – Festiwalizacja kultury albo nieznośna lekkość bytów
13.30 - 14.00 Prof. dr hab. Tomasz Szlendak – Różowe ogrody, ukradkowe psów głaskanie. Wielozmysłowość iwentu
14.00 - 14.30 Dr hab. prof. UMK Krzysztof Olechnicki – Kiedy patrzenie zastępuje widzenie. Wizualność megaceremoniału
14.30 - 15.00 Dyskusja
15.00 - 16.30 Przerwa

CZEŚĆ DRUGA: „Z PRZYJACIELEM SIEŚĆ I ZJEŚĆ”. JEDZENIE, BIESIADA, SPOTKANIE
Sesja II
16.30 - 17.00 Dr Wojciech Goszczyński – Greenaway na grillu, czyli wiejskie idylle nowych mieszczan na festiwalach kultury
17.00 - 17.30 Dr Aleksandra Kleśta-Nawrocka – Różowe jaja i mennonickie skrzydełka. O jarmarcznych przysmakach historycznych
17.30 - 18.00 Dr hab. prof. UMK Jarosław Dumanowski – „Sprośny sandacz”: (a)historyczne czytanie kuchni
18.00 - 18.30 Dyskusja


Dzień drugi: 21 października 2016 r. (piątek)

CZEŚĆ TRZECIA: KALEJDOSKOP. PRZYPADKI SZCZEGÓLNE
10.00 - 10.30  Prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński – Wokół „święta…”, „Dni…”  i
„Festiwale…”, a mnie się nie chce wcale, a wcale. Uwagi o (nie)uczestnictwie w kulturze z osobistym komentarzem  
10.30 - 11.00 Dyskusja

Sesja I
11.00 - 11.30  Dr hab. Mirosław Pęczak – Muzyka festiwalowa i festiwal muzyczny. O tautologiach popkultury
11.30 - 12.00 Prof. dr hab. Marek Wasilewski – Światowe i polskie festiwale sztuki. Próby porównawcze           
12.00 - 12.30 Dr Radosław Kossakowski – Spektakl w „teatrze marzeń” i performans na trybunach. Futbol jako przedstawienie kulturowe
12.30 - 13.00 Dyskusja
13.00 - 13.30 Przerwa
Sesja II
13.30 - 14.00 Dr Anna Jawor – Wydarzenie kulturalne – typ idealny
14.00 - 14.30 Dr Agata Siwiak – O wkluczaniu i wykluczaniu: eksperci codzienności, widzowie, artyści, instytucje
14.30 - 15.00 Dr Anna Wójtewicz – Kulturowo-medialna magma wizerunkowa. Rzecz o stroszeniu pawiego ogona i cielesnej ostentacji
15.00 - 15.30 Dyskusja
15.30 - Podsumowanie Forum – prof. dr hab. Tomasz Szlendak

Organizator: Biblioteka Elbląska im. C. Norwida
Współorganizatorzy: Witold Wróblewski Prezydent Miasta Elbląga, Elbląskie Towarzystwo Naukowe im. Jana Myliusa, Instytut Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Patronat medialny: Czas Kultury, Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl, TRUSO.TV, Dziennik Elbląski