Nagroda za działalność na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego

logo

Kapituła XVIII edycji Nagrody im. Profesora Aleksandra Gieysztora serdecznie zaprasza do rekomendowania kandydatów do konkursu. Nagroda przyznawana jest za szczególne osiągnięcia w działalności mającej na celu ochronę dziedzictwa kulturowego w Polsce. Co roku Kapituła Nagrody pod przewodnictwem prof. Andrzeja Rottermunda nagradza trud oraz zaangażowanie osób i instytucji działających na tym polu. Nominacji mogą dokonać instytucje lub też - z ich rekomendacji - osoby fizyczne. Wnioski przyjmowane będą do 21 października 2016 roku.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.nagrodagieysztora.pl