Wakacje z geometrią w Galerii EL

geometria

Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza na otwarcie dwóch wystaw zbiorowych „Geometria ekranu – geometria obrazu” oraz „Polska linia”, które odbędzie się w czwartek, 7 lipca 2016 r. o godz. 18.00. Obie wystawy czynne będą do 8 września 2016 r.

Obie ekspozycje przedstawiają sztukę geometryczną. „Geometria ekranu – geometria obrazu” opiera się na pracach artystów sięgających po język geometrii, dotykających pogranicza mediów analogowych i cyfrowych. Istotny punkt rozważań stanowi pojęcie obrazu, malarstwa, grafiki w dobie powszechnej digitalizacji, również próba odpowiedzi na pytania w jaki sposób nowe narzędzia, warsztat, przestrzeń wirtualna wpływają na sposób wypowiedzi, formę plastyczną. „Polska Linia” to wystawa, za koncepcją której stoi dobrze znany w Polsce, węgierski artysta Isztván Haász. Kompletując udział artystów pod wspólnym szyldem, kurator postawił na twórczość młodej generacji geometrycznej, tj. na czwórkę malarzy; Annę Szprynger, Olgę Ząbroń, Michała Misiaka oraz Łukasza Leszczyńskiego. Doświadczenia grupy wyrastają niewątpliwie z tradycji polskiego konstruktywizmu i malarstwa abstrakcji geometrycznej. W obrębie rozważań tej formacji nad obrazem, znalazł się problem pogodzenia materialności płaszczyzny, jej aspektów czysto malarskich z ekspresją znaczeń wykraczających poza sens przedstawienia, ale też próba znalezienia modelu wypowiedzi o rzeczywistości  za pomocą środków przynależnych jedynie malarstwu.

„Geometria ekranu – geometria obrazu”: Codemanipulator, Dariusz Gajewski, Tomasz Jędrzejko, Jakub Matys, Aleksander Olszewski, Jan Pamuła, Sławomir Plewko, Zbigniew Romańczuk, Mikołaj Sęczawa, Mark Starel, Przemysław Suliga, Maciej Zdanowicz.

Kurator: Maciej Zdanowicz


„Polska linia”: Anna Szprynger, Olga Ząbroń, Michał Misiak, Łukasz Leszczyński

kurator: István Haász, współpraca: Anna Szprynger

geometria

geometria - geometria

geometria

geometria - geometria