Rada Naukowa Biblioteki Elbląskiej

rada naukowa

rada naukowa - rada naukowa


We wtorek 10 maja ukonstytuowała się Rada Naukowa Biblioteki Elbląskiej, która pełnić będzie funkcje organu inicjującego, opiniotwórczego i doradczego w zakresie działalności naukowej Biblioteki Elbląskiej. Do zadań Rady należeć będzie m.in. opracowywanie programów naukowo-badawczych, planów wydawniczych oraz zasad współdziałania z innymi instytucjami naukowymi. Przewodniczącym Rady został prof. dr hab. Tomasz Szlendak, z-cą dr Zina Jarmoszuk, sekretarzem dr Krzysztof Sidorkiewicz.

W skład Rady weszli: Edwin Bendyk (kierownik Centrum Badań nad Przyszłością w Collegium Civitas, publicysta Tygodnika POLITYKA); prof. dr hab. Andrzej Groth (historyk, wykładowca Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego, w Bibliotece Elbląskiej zajmuje się badaniami historycznymi z uwzględnieniem historii regionu); prof. dr hab. Elżbieta Jabłońska (Zakład Konserwacji Papieru i Skóry Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu); dr Zina Jarmoszuk (dyrektor Departamentu Mecenatu Państwa w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w latach 2008-2016); dr hab. Arkadiusz Karwacki, prof. UMK (socjolog i polityk społeczny, kierownik Pracowni Badania Jakości Życia w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu); dr Tomasz Makowski (dyrektor Biblioteki Narodowej); prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński (socjolog, antropolog, historyk, kierownik Zakładu Antropologii Społecznej w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, prorektor ds. nauki i kształcenia w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, współtwórca i prezes Instytutu Kaszubskiego); dr hab. Krzysztof Olechnicki, prof. UMK (socjolog, kierownik Zakładu Badań Kultury Instytutu Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, prezes Elbląskiego Towarzystwa Naukowego im. Jana Myliusa); dr hab. Mirosław Pęczak (kulturoznawca, publicysta Tygodnika POLITYKA, wykładowca w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego); dr Krzysztof Sidorkiewicz (politolog, wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu); prof. dr hab. Tomasz Szlendak (socjolog kultury i rodziny, dyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu); dr hab. Józef Arno Włodarki, prof. UG (historyk, prorektor ds. studenckich Uniwersytetu Gdańskiego).

Podczas pierwszego spotkania przedstawione zostały: badania społeczne realizowane przez bibliotekę (prof. dr hab. Tomasz Szlendak), badania historyczne i regionalne realizowane przez bibliotekę (prof. dr hab. Andrzej Groth) oraz efekty prac nad ochroną i konserwacją zabytkowych zbiorów biblioteki (dr Dorota Jutrzenka-Supryn). Rada zapoznała się z przygotowywanym wnioskiem o zaliczenie biblioteki głównej Biblioteki Elbląskiej im. C. Norwida do bibliotek naukowych.