Rozśpiewani elblążanie w Tarnopolu

Alta Trinita

Alta Trinita - Alta Trinita


Elbląski chór „Alta Trinita” powrócił z sukcesem z zaprzyjaźnionego z naszym miastem ukraińskiego Tarnopola, gdzie odbywał się Międzynarodowy Festiwal Pieśni Religijnej „Jestem tam, gdzie jest błogosławieństwo”.

W tegorocznej edycji tego muzycznego wydarzenia brało udział kilkadziesiąt zespołów ukraińskich, przede wszystkim z zachodnich jej regionów i z obwodu tarnopolskiego, a także z Mariupola. W tarnopolskim festiwalu uczestniczyły dwa zespoły polskie (z Elbląga i Chorzowa), a także z Gruzji, Mołodowy, Rumunii oraz chór złożony z przedstawicieli Zambii, Nigerii, Konga. W sumie w przesłuchaniach wzięło udział 11 chórów i 12 zespołów.

Działający przy Parafii Trójcy Świętej w Elblągu chór „Alta Trinita” decyzją międzynarodowej komisji jury zajął trzecie miejsce. Oprócz udziału w konkursowych przesłuchaniach chór występował też w różnych imprezach towarzyszących, zdobywając sympatie mieszkańców Tarnopola.

Alta Trinita

Alta Trinita - Alta Trinita

Alta Trinita

Alta Trinita - Alta Trinita