Elbląg jest z Was dumny!

Elbląskie Nagrody Kulturalne
W piątkowy wieczór w Ratuszu Staromiejskim odbyła się Gala Elbląskich Nagród Kulturalnych. Uroczystość stanowi doskonałą okazję do wyróżnienia oraz docenienia tych wszystkich, którzy swoją działalnością przyczyniają się do rozwoju elbląskiej kultury. Jest również dowodem na to, jak ważne miejsce w życiu Elbląga zajmuje kultura.


- „Władze miasta od lat wspierają środowisko kulturalno–artystyczne Elbląga. Jednym  z narzędzi wsparcia naszych artystów są stypendia i Elbląskie Nagrody Kulturalne, których celem jest promocja dorobku artystów i zwiększenie obecności kultury w życiu codziennym miasta. Z wielkim zadowoleniem mogę stwierdzić, że w naszym mieście nie brakuje uzdolnionej młodzieży oraz dojrzałych artystów i animatorów kultury. Z dumą patrzę na ich osiągnięcia. Chciałbym szczególnie serdecznie podziękować rodzicom nagrodzonych laureatów. Państwa troska o rozwój talentów, motywowanie i czas poświęcony dzieciom są godne najwyższego szacunku. Serdecznie gratuluję.  Wyrazy uznania składam również na ręce pedagogów. Dziękuję za zaangażowanie i wspieranie młodych utalentowanych elblążan. Bez Państwa pracy i fachowego doradztwa wielu uczniów  nie miałoby szansy na rozwijanie swojej pasji. Drodzy laureaci - mam nadzieję, że otrzymane Nagrody i stypendia pomogą Wam  w zdobywaniu kolejnych sukcesów, a te promować będą nasze miasto nie tylko w kraju ale i daleko poza jego granicami.  Elbląg jest z was dumny” – podkreślał podczas Gali Witold Wróblewski Prezydent Elbląga.

 

Elbląskie Nagrody Kulturalne składają się z kilku programów, są to:
- Stypendia Artystyczne Miasta Elbląg, adresowane do najzdolniejszej młodzieży. Przyznano je 15 osobom. Są to:
Damian Bojanowski
Dariusz Gatza
Jakub Grzelachowski
Oliwia Ingielewicz
Adrian Jacak
Martyna Matysiak
Karolina Nowotczyńska
Alicja Okuniewicz
Kamila Paleń
Anna Puchowska
Natalia Sobczak
Karol Sokołowski
Mateusz Wojtyński
Małgorzata Wójcik
Monika Wyłoga

- Stypendia Kulturalne, przyznawane artystom, którzy swoją działalnością zmieniają na lepsze nasze miasto oraz promują Elbląg w kraju i na arenie międzynarodowej. Przyznano je 4 elblążanom:
Adriannie Ronżewskiej-Kotyńskiej
Grzegorzowi Styczniowi
Tomaszowi Szuszkiewiczowi
Krzysztofowi Narodowskiemu

- Nagroda Artystyczna Prezydenta Elbląga, czyli wyróżnienie dla osób, które pomimo młodego wieku, już mogą się poszczycić sukcesami i osiągnięciami w dziedzinie kultury i sztuki. Została ona przyznana Grzegorzowi Styczniowi.


- Nagroda „Kreator Kultury” - wręczana za znaczący wpływy na wizerunek elbląskiej kultury i najwyższej jakości projekty artystyczne. Otrzymała ją Dominika Lewicka Klucznik.


- „Wydarzenie Roku” – to nagroda przyznawana autorom przedsięwzięć o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Trafiła ona do Stowarzyszenia „Alternatywni“.

Szczegółowa informacja o tegorocznych laureatach Elbląskich Nagród Kulturalnych.

Wręczenie nagród uświetnił koncert Krakowskiego Trio Stroikowego z Eweliną Sandecką i Elbląską Orkiestrą Kameralną.

Galeria zdjęć