Nowa wystawa Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ratuszu Staromiejskim

Obraz Żurawie
Czym różni się student od emeryta? Niczym, emeryt też student! I to jaki! O ile młody żaczek wkuwa przed egzaminami i w stresie wielkim wznosi ręce do Boga, aby w łaskawości swojej pozwolił mu zaliczyć kolejny semestr, o tyle student emeryt żadnych egzaminów zdawać nie musi, a robi tylko to na co ma ochotę. I jakie studia fajniejsze? Oczywiście, że te na Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

I jak tu nie zgodzić się z Wiesławem Michnikowskim, który śpiewał, że wesołe jest życie staruszka? A już zupełnie wesołe jest to życie dla uczestników Uniwersytetu III Wieku i Osób Niepełnosprawnych w Elblągu, którzy mają możliwość odkryć genius loci miejsca, w którym potwierdza się stara zasada, że na młodość nigdy nie jest za późno. Pod patronatem UTWiON 7 kwietnia o godz. 16:00 odbył się w Ratuszu Staromiejskim wernisaż artystek i artystów, na co dzień rozwijających swe umiejętności pod okiem Katarzyny Smeja-Skulimowskiej i Zbigniewa Śmiechowskiego, znanych artystów z Elbląga i Gdańska.

Młodzi duchem (wiekiem jakby mniej) obiecujący i wielce utalentowani artyści zaprezentują swoje najnowsze dzieła w Sali Wystawowej Ratusza, w ramach wystawy tematycznej "Nasze ostatnie osiągnięcia”. Jak mówi przysłowie każdy nosi buławę w plecaku, co w świecie sztuki przez wielkie "Sz" oznacza, że kto wie, a może przyszła Tamara Łempicka lub Jacek Malczewski wyrośnie z tego grona? Być może w chwili obecnej sława owych malarek i malarzy nie dorównuje Picasso, ale przecież nie od dzisiaj wiadomo, że dobra sztuka jest jak dobre wino – z czasem jego wartość tylko wzrasta.