Żywa i martwa natura

Żywa i martwa natura
Młodzieżowy Dom Kultury zaprasza 18 lutego o godz.17.00 do Galerii Na Wyspie przy ulicy Warszawskiej 51 na otwarcie kolejnej, cyklicznej wystawy prezentującej prace wykonane przez uczestników młodzieżowej pracowni plastycznej prowadzonej przez Katarzynę Smeję-Skulimowską.
Wystawa pod tytułem „Żywa i Martwa Natura” obejmuje zbiór prac wykonanych w rozmaitych technikach rysunkowych i malarskich. Będzie można obejrzeć prace wykonane tuszem, ołówkiem, węglem, sangwiną, pastelami oraz farbą akrylową i temperową. Tematem przewodnim działań twórczych młodzieży stała się martwa natura będąca podstawowym elementem nauki w pracowni, wielokrotnie analizowana i przedstawiana w różnej wersji. Drugim, chętnie realizowanym tematem stała się żywa natura, a dokładnie las. Ten temat żywiołowo podjęty przez młodych artystów wziął swój początek po zapoznaniu się z twórczością wielkiego rosyjskiego malarza z XIX wieku Iwana Iwanowicza Szyszkina. To właśnie lasy Szyszkina, fascynacja pięknem przyrody, żywą naturą stały się inspiracją dla powstałych prac.
Autorzy prac:
Liliana Kobielak, Katarzyna Pryśko, Małgorzata Sokołowska, Magdalena Stefaniak, Alicja Żabowska, Jadwiga Winnicka, Krzysztof Jaruga, Paweł Lauterbach, Małgorzata Syrewicz, Kamila Masna, Alicja Kolator, Agata Czerniak, Elżbieta Kubacka, Julia Zacharska, Klaudia Czirson, Justyna Kanownik, Dominik Kugler, Patrycja Krasuń, Angelika Skarbek, Siostra Klarencja, Natalia Konopko, Michał Kornacki, Magdalena Synak, Martyna Żurańska, Mirela Mickiewicz, Patrycja Lewandowska, Milena Jankowska.

Katarzyna Smeja - Skulimowska